Torka på Öland - Grundvattennivåerna i området är rekordlåga

Inte sedan Sveriges geologiska undersökning, SGU, började göra mätningar vid Böda på norra Öland i slutet av 1960-talet, har grundvattendjupet varit så lågt som nu. 

Bo Thunholm på SGU, berättar att grundvattennivåerna i kustnära områden som till exempel på Öland är rekordlåga, till följd av extremt lite nederbörd. Foto: Julio C Gonzalez

Grundvattennivån vid Böda på norra Öland är just nu 80 centimeter under det normala, vilket är rekordlågt.

Enligt Bo Thunholm på SGU, finns det även rekord eller tangerande rekord när det gäller grundvattennivån på en hel del andra platser i området. Till exempel på fastlandet runt Kalmar, Gotska sandön och en mätstation på Gotland. Det är just Östra Götaland och kusten som är mest drabbade.

– I de här kustnära områdena har man ofta mindre grundvattenmagasin. Den magasinerade förmågan i jorden är ofta mindre i och med att man har tunnare jordlager, vilket ökar torkkänsligheten. Det är en bidragande orsak till problemet, säger Bo Thunholm.

En varningsignal

Enligt Bo är det de här delarna av landet som förespås få minskat bildande av grundvatten i ett framtida klimat. Även om man inte med säkerhet kan säga att dagens låga nivåer är en följd av klimatförändringar, tycker Bo att man ska se det som en varningssignal.

– Vilket ytterligare understryker vikten av att man bör planera mer kring sin vattenförsörjning, säger han.

Inåt landet är det oftare ett större jorddjup med en större magasinerande förmåga att hålla grundvatten, vilket gör att man inte är lika känslig mot perioder med lite nederbörd. Sådana områden är vanliga i Skåne.

Lite nederbörd

Grundorsaken till problemet är helt enkelt brist på nederbörd under den kalla årstiden, mellan oktober fram till april. Enligt Bo är det särskilt besvärligt i och med att det är just då som det finns bäst förutsättningar för att bilda grundvatten. När det blir varmare tar vegetationen upp vattnet eller så avdunstar det innan det hinner ner till grundvattnet.

Mätstationen i Böda är i ett större långsamt reagerande grundvattenmagasin, som inte fylls upp lika lätt som ett snabbreagerande litet grundvattenmagasin. Så även om det regnar märks det inte lika snabbt i dessa. Däremot kan det märkas i grävda eller bergborrade brunnar som är snabbreagerade.

Kan man påverka grundvattennivån?

– Nej, i alla fall inte kortsiktigt. Då handlar det bara om att iaktta försiktighet och vara observant. Men när det gäller den allmänna vattenförsörjningen så gäller det att på lång sikt tänka på att planera så att man är mer garderad inför den här typen av situationer. Det bör även privatpersoner med egen brunn göra om vattnet ligger nära brunnens botten.

Enligt Bo finns det dock ingen risk att grundvattnet kommer att ta slut. Totalt sett har Sverige ett stort överskott på grundvatten. Av det kommunala vatten som konsumeras kommer bara hälften från grundvatten, medan den andra hälften är från ytvatten och en mindre del kommer från egen brunn.

– Om man har en egen djup bergborrad brunn bör man komma ihåg att vid låga grundvattennivåer så är det en ökad risk för att få in saltgrundvatten. Det smakar inte gott och förstör ledningar. Om det blir allt för salt blir det i princip oanvändbart, berättar Bo.

Hur lång tid tar det för regnvatten att nå grundvatten?

– Även om det regnar mycket kan det ta veckor eller månader innan det fylls på. Tyvärr har vi den varma årstiden framför oss, så det blir svårt för grundvattenbildningen att sätta fart under sommaren och den tidiga hösten. Det mest troliga är att det får vänta till i höst innan vi får en påfyllning av grundvattenmagasinen, säger Bo.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 28 maj 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste