Antibiotika ökar metanutsläppen

Enligt en studie ledd av Tomas Roslin på SLU påverkar antibiotika kons avföring och de djur som lever där. Kor som hade behandlats med tetracyklin släppte ut nästan dubbelt så mycket metan. 

Forskare har undersökt hur antibiotika påverkar kornas komockor samt dess effekter på dyngbaggarna (Aphodius fossor) som lever där. Foto: Göran Liljeberg

I forskninsgprojektet, som är ett samarbete mellan Sverige, USA, England och Finland, användes Tetracyklin. Det är ett bredverkande antibiotikum som används runt om i världen bland annat för att djuren ska bli friska och växa snabbare. Det sistnämnda är inte lagligt i Sverige.

Mycket metan

Det man fann när man jämförde komockor mellan behandlade och ickebehandlade djur, var att de behandlade djurens komockor släppte ifrån sig nästa dubbelt så mycket metan. Forskarna tror att orsaken till detta är att behandlingen gynnar metanbildande mikroorganismer i vommen och att detta kan kvarstå i avföringen. 

Hur stort är problemet

Det här är den första studien som visar på detta samband och forskarna menar att det behövs mer forskning för att belysa och reda ut omfattningen av problemet. 

– Våra resultat behöver kopplas till hur omfattande användningen av antibiotika är i olika delar av världen. Den restriktiva hållningen i länder som Sverige och Finland gör nog att problemen inte är så stora här, men där antibiotika används rutinmässigt för att förbättra tillväxten kan det vara annorlunda, säger Tomas Roslin, på SLU, i ett pressmeddelande. 

Även frågan om metanutsläppet från kons rapar påverkas av antibiotika behöver studeras. 

Annan tarmflora

I undersökningen tittade man även på hur antibiotikaanvändningen påverkar dygnbaggar som lever i komockor samt de ekosystemtjänster som de utför. 

Dygnbaggarna som levde i de behandlade komockorna fick en annan tarmflora, men det påverkade inte djurens storlek eller fortplantning. Hur den förändrade tarmfloran påverkar skalbaggarna är dock inte känt. Den mikrobiella floran i komockan från behandlade djur hade en annan sammansättning och skillnaden varade i flera veckor. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 02 juni 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera