Inget läkemedel i svenska livsmedel

Av de 5 000 prov som Livsmedelsverket tog förra året på svenska levande djur och svenska livsmedel hittades endast ett prov med spår av läkemedelsrester. 

Av de kontroller Livsmedelsverket gjorde var det endast ett prov som innehöll rester av antibiotika som överskred det tillåtna gränsvärdet. Foto: Thinkstock

Genom att säkerställa att otillåtna halter av exempelvis läkemedel, bekämpningsmedel eller miljögifter inte finns i mat syftar man till att skydda konsumenter. Proverna togs på levande djur och livsmedel som kött, fisk, fågel, ägg, mjölk och honung.

– Det är mycket glädjande att resultatet från tidigare år håller i sig.  Det finns alltså inga hälsorisker på grund av läkemedel eller miljögifter för den som äter kött, fisk, ägg, mjölk och honung, säger Ingrid Nordlander, i ett pressmeddelande.

Djurfoder som förorenats på grund av utsläpp i miljön kan resultera i oönskade ämnen i animaliska livsmedel. De halter av kadmium, bly, kvicksilver och mögelgifter som hittades i proverna ligger inom det tillåtna spannet och innebär inte någon hälsorisk för konsumenterna.

Det svenska prov från 2015 som var positivt togs på en muskel från kalv. Det innehöll en högre halt än det tillåtna gränsvärdet av ett godkänt antibiotika. Ärendet är utrett av Länsstyrelsen som har vidtagit åtgärder.

Även prover på livsmedel importerat till EU via Sverige gjordes 2015. Av 199 analyser av restsubstanser var det ett prov från Vietnamesiska räkor som innehöll rester över det tillåtna gränsvärdet för antibiotika, vilket gjorde att sändningen avvisades. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 juni 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste