Kyla förbättrar lagringsdugligheten

Att kyla spannmål med annat än bara uteluften är fortfarande inte jättevanligt i Sverige. Men enligt Håkan Sedwall på KALLAND Technology AB är det ett bra sätt att förbättra lagringsdugligheten och han har märkt av ett ökat intresse för tekniken.

Håkan Sedwall är FrigorTecs  representant i norra Europa. Han har jobbat med försäljning och kylning av spannmål i mer än tio år.  Här är han på Vallberga Lantmän i Laholm som investerat i en av de största maskinerna, en GRANIFRIGOR™ KK280, med en kapacitet på 270-440 ton per dygn.  Foto: JB-PHOTO

Håkan Sedwall driver sedan knappt ett år tillbaka KALLAND Technology AB. Via företaget säljer han bland annat kylmaskinen GRANIFRIGOR™ som tyska FrigorTecs representant i norra Europa.

– Både i Sverige och internationellt tillför kall luft förlängd livstid till spannmålet. Att kunna hålla en låg temperatur är a och o för att kunna lagra spannmål under en längre tid, säger Håkan Sedwall.

Nytt fokusområde

På 70- och 80-talet var kylanläggningar vanligare på svenska gårdar än i dag. Sedan dess har det inte funnits någon leverantör av den maskinstorleken på den svenska marknaden och de maskiner som funnits kvar på gårdarna har blivit omoderna.

FrigorTec har försäljning i 80 länder. Men Norden har inte varit i fokus, förrän förra året då de kontaktade Håkan och han hoppade på.

– Jag gillar att jobba med långsiktiga affärer. Det är en resa för en del att förstå att kontrollerad kylning tillför ett stort värde, till skillnad från att använda till exempel uteluft, säger Håkan.

Oro över väder

Enligt honom tar det generellt sett längre tid att kyla med fläktar och det medför en oro kring vädret. Luften som blåses in i lagringsanläggningen ska aldrig vara varmare än den du börjat med. Vilket i sin tur skapar en oro för kommande väderlek.

Men GRANIFRIGOR™ är mer eller mindre helautomatisk. Temperatur och relativ fuktighet ställs in och sedan sköter maskinen resten.

– När man sänker temperaturen på luften, blir den väldigt fuktig och går inte att blåsa in i spannmålen direkt. Innan luften lämnar maskinen måste den eftervärmas ett antal grader för att bli lagom torr och hamna i balans med den kylda grödans vattenhalt. Detta sker automatiskt, säger Håkan.

Via luftinloppet

För att kylmaskinen ska fungera krävs ett spannmålslager som har ett luftningssystem. Det går att använda i lagringsfickor, stålsilos, planlager och betongsilos. Maskinen kopplas in vid inloppet till luftningssystemet utanför silon.

Om skörden ska långtidslagras bör spannmålen vara nerkyld inom tre veckor. För att minimera risker med mögel- och svampangrepp går man snabbt ner under 18-20°C och för att eliminera risken för insekter skall man ner under 13-14°C. Många kyler därför ned spannmålen till 10-12°C men det styrs även av hur länge man tänker sig lagra sin spannmål.

Håkan kommer att ställa ut på Borgeby Fältdagar i juni, vilket blir första gången som produkterna ställs ut i Norden och han tror verkligen på marknaden.

– Det ser väldigt ljust ut och marknaden har redan visat ett mycket stort intresse, jag ser med stor tillförsikt fram emot framtiden, säger Håkan.

GRANIFRIGOR™

Den minsta modellen är på fem kilowatt och kan kyla ner 15 – 30 ton per dygn och den största som är gjord för tropiskt klimat är på 217 kilowatt och kan kyla långt över 500 ton per dygn.

Investeringen ligger på mellan 200 000 till 900 000 kronor beroende på modell och vald utrustning. 

Kylmaskinen är mobil och går på hjul. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 juni 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste