Samarbete ger fler bin

Viktiga pollinatörer i jordbruket behöver boplatser nära åkrarna för att vara närvarande i odlingslandskapet. En ny studie visar att ett samarbete gällande pollineringsförutsättningarna i jordbruket kan öka grödornas avkastning. 

I verkligheten gör många jordbrukare redan mycket för att gynna biologisk mångfald på sin mark, men att samarbeta kring pollinering är ovanligt, säger Mark Brady, docent i miljöekonomi på AgriFood. Foto: Thinkstock.

Studien har utförts av AgriFood Economics Centre vid Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Då bin och andra pollinatörer spelar en viktig roll för skördens utgång av många grödor kan man genom att anlägga närliggande boplatser påverka skördens storlek.

– En ganska liten effekt på pollineringen kan göra stor skillnad på vinsten. Därför är det viktigt att bevara pollinatörer i odlingslandskapet, säger Mark Brady, docent i miljöekonomi på AgriFood, i ett pressmeddelande.

Landskapsperspektiv

Bäst effekt ger habitat som är utspridda i landskapet och inte koncentrerade på vissa platser. Därför är det optimalt att jordbrukare samverkar och agerar ur ett landskapsperspektiv, vilket innebär att landskapet ses som en enda stor gård. Även om samarbetet innebär ett utflöde av pollinatörer till andra gårdar ger det ett större inflöde, vilket gynnar alla i samarbetet.

– Den som är ensam om att skapa och sprida ut habitat gör även sina grannar en tjänst, säger Mark Brady. Om jordbrukaren inte känner sig säker på att grannarna agerar likadant kan det uppfattas som en dålig affär att göra något för pollinatörerna. Därför behövs det ett system för koordinering och uppföljning, säger Mark Brady.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 juni 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera