Kommer svenska mjölkbönder få sina pengar?

På jordbruksministermötet i juli, presenterades ett nytt mjölkkrispaket. För Sverige innebär det att 65 miljoner kronor kan delas ut som stöd till svenska mjölkbönder, regeringen kan även dubbla det om de vill. Men i skrivande stund är inget klart. 

I det nya mjölkkrispaketet på 500 miljoner euro, ska 350 mijoner gå som stöd till mjölkbönder runt om i Europa och 150 mijoner ska gå till mjölkbönder som frivilligt minskar sin produktion. LRF och regeringen är kritiska till en betalning för att minska produktionen. Foto: Carolina Wahlberg

EU har alltså gett samtliga medlemsländer möjligheten att betala stöd till sina mjölkbönder. För Sveriga handlar det om nästan sju miljoner euro (av totalt 350 miljoner euro) vilket motsvarar 65 miljoner kronor. Dessa är EU-finansierade och regeringen kan ta beslut om att toppa upp dem genom att dubbla summan.

En fråga i budgetprocessen

LRF tycker att  det är av största vikt att Sverige nu tar möjligheten att betala bönderna ett stöd på 65 plus 65 miljoner, det vill säga 130 miljoner kronor. I Sven-Erik Buchts frånvaro svarar Backteman:

– Det blir en fråga i budgetprocessen som pågår nu, säger Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), till TT.

Betalar för strypt spene

Den andra delen av krispaketet uppgår till 150 miljoner euro och ska gå till dem som frivilligt minskar sin mjölkproduktion. På detta sätt hoppas man stabilisera marknaden något.

LRF samt regeringen är kritiska till detta.

- Vi ser principiella svårigheter att betala mjölkproducenter för att inte producera mjölk inte minst eftersom produktionen i Sverige länge har minskat och vi ser ett betydande tapp under senare år menar Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Beslutet påverkar konkurrenskraften

Hur Sverige beslutar att fördela pengarna kommer kanske inte att betyda mycket på lång sikt i mjölkböndernas plånbok. Däremot kommer fördelningen av pengarna påverka konkurrenskraften. Hamnar pengarna hos bönderna i samtliga EU-länder förutom i Sverige, kan det ses som ytterligare en konkurrensnedsättande åtgärd.

– LRF vill givetvis att regeringen utnyttjar möjligheten att skjuta till nationell medfinansiering och vi förutsätter att den svenska regeringen genomför krispaketet på ett sätt som är så gynnsamt för de svenska mjölkföretagen som möjligt och att pengarna mycket skyndsamt kan betalas ut säger Helena Jonsson

Detta är det nya krispaketet

Paketet består av 500 miljoner euro. 150 miljoner ska användas för att balansera marknaden genom att öka incitament för mjölkbönder att minska sin produktion. 350 miljoner är stöd som fördelas till EU:s olika länder. Ett stöd som varje land har möjligheten att dubbla med egna pengar om de vill.

Kommissionen har även gett grön ljus för att betala ut gårdsstöden och vissa andra stöd i oktober.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 juli 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste