Förslag om D-vitamin i fler livsmedelsprodukter

Livsmedelsverket har under våren föreslagit att den grupp livsmedel som berikas med D-vitamin bör utökas. EU-kommissionen svarar att även utländska produkter på den svenska marknaden bör gå under det nya regelförslaget.

– Ju fler produkter som berikas desto enklare blir det att få i sig tillräckligt med D-vitamin, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket. Foto: Thinkstock

Förslaget innebär att berikningen av D-vitamin ska omfatta fler mjölkprodukter, vegetabiliska drycker och matfetter. Livsmedelsverket vill även att halterna höjs.

En remiss till EU har skickats in under våren och EU- länderna har fått lämna synpunkter på förslaget. EU-kommissionen menar att produkter från andra europeiska länder som säljs i Sverige bör omfattas av de nya reglerna.

- Livsmedelsverket kommer nu att analysera kommissionens synpunkter och kommer därefter att ta ställning till hur verket ska gå vidare med föreskriftsändringarna, säger Kristina Ohlsson, chefsjurist på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Idag berikas produkter som lättmjölk, mellanmjölk och margarin med vitamin D.

 

Fakta om D-vitamin

Under sommarhalvåret är solbestrålning på huden den viktigaste källan till D-vitamin. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av solen kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

De nya nordiska näringsrekommendationerna, NNR, konstaterar att vi i Norden behöver få i oss mer D-vitamin från maten för att behålla en tillräcklig nivå av D-vitamin i blodet även under vintern. För personer med mörk hud och heltäckande kläder är det särskilt svårt.

Källa: Livsmedelsverket
 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 juli 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera