Förslag på mjukare importregler för lamm

US Department of Agriculture, USDA, har gett förslag på att uppdatera USA:s importrestriktioner för lamm och getter. Importen har länge varit reglerad med avseende på TSE, vilket är en sjukdomsgrupp som angriper hjärnan på djur och människor. 

Förslaget om nya importregler skulle innebära att det blir enklare att exportera lamm till USA från länder i Europa. Foto: Thinkstock.

De nuvarande importreglerna förbjuder import av levande får och getter, samt produkter från dessa, från länder med risk för TSE-sjukdomen BSE (bovin spongiform encephalopati), även kallad galna kosjukan.

Glada britter

USDA menar att regleringen har hindrat handel samt orsakat svårigheter för amerikanska fårbönder att förnya genuppsättningen i besättningarna.

I Storbritannien är man mycket positiv över förslaget och hoppas att nya regler ger landets export ett uppsving och genererar 35 miljoner pund till den brittiska ekonomin, vilket motsvarar nästan 400 miljoner kronor.

– Det är mycket uppmuntrande att USA är intresserade av att öppna sina dörrar. Det kan vara en verklig möjlighet för vår bransch, säger Phil Stocker, National Sheep Association (NSA), till Agriland.

Minimal spridningsrisk

Anledningen att man nu är villig släppa på kraven är att många års forskning har gett en bättre förståelse för hur sjukdomar inom gruppen TSE smittar och sprids mellan djur. Eftersom det har visats att får, getter och andra små idisslare inte utgör en stor spridningsrisk för BSE föreslår man att de nuvarande importrestriktionerna tas bort, liksom de för får- och getprodukter. Man föreslår också uppdateringar av importreglerna med avseende på TSE-sjukdomen Scrapie som kan drabba får och getter.

 

Fakta

TSE (transmissibla spongiforma encefalopatier) är en sjukdomsgrupp som angriper hjärnan på djur och människor.

Exempel på TSE-sjukdomar hos djur är:

  • BSE (bovin spongiform encephalopati) hos nötkreatur, även kallad ”galna kosjukan”. Smittan överförs via foder som innehåller proteiner från infekterade djur, exempelvis kött- och benmjöl. Ingen smitta sker direkt mellan djur.
     
  • Scrapie hos får och get. Smittan överförs mellan djur, via smittade stall och beten. Stor smittspridning ske troligen mellan tacka och lamm vid lammning.

Både BSE och Scrapie är smittsamma och dödliga sjukdomar

Källa: Jordbruksverket

 

Maria Humble
Maria Humble
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 juli 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera