Dispens för utfodring till följd av torka

Det torra vädret har lett till att länsstyrelsen i Östergörland beslutat om dispens för tillskottsutfodring av djur som betar på naturbetesmarker med beviljat miljöbidrag. En generell dispens gäller även det område vid Omberg där fler mjältbrandsutbrott konstaterats de senaste veckorna.

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat dispens för stödutfodring på grund av den extrema torkan i länet. Foto: Carolina Wahlberg.

På grund av begränsad nederbörd har Östergötland drabbats av extrem torka, skriver Länsstyrelsen Östergötland på sin hemsida. Sedan midsommar har återväxten på betesmarken varit väldigt svag i länet, därför finns det möjlighet att söka dispens för stödutfodring.

Risk för foderbrist

– Det krävs mycket regn en tid framöver för att återväxten i betesmarken skall komma igång igen. Vi är väldigt generösa med dispenser gällande tillskottsutfordring på grund av torkan, säger Susanne Boe Skåmedal, biträdande lantbruksdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande och fortsätter:  

– Lantbrukare vars djur riskerar foderbrist kan riskera att magra av allt för mycket, något som kan bli dyrt att ta igen. Vi uppmanar lantbrukare att höra av sig till oss via mail eller telefon för att få sitt ärende skyndsamt behandlat.

Undvika betestryck

Inom det område vid Omberg där Jordbruksverket beslutat om förebyggande vaccinationer mot mjältbrand beviljas en generell dispens. En möjlig smittkälla tros vara gamla nedgrävda smittade kadaver, därför beviljas stödutfodring för att undvika ett för hårt betestryck på dessa marker.

– Lantbrukare i vaccinationsområdet behöver inte ta kontakt med oss. De får beslutet automatiskt som en förebyggande åtgärd för att minska risken för att djuren betar sig ner i marken och kommer i kontakt med eventuella smittkällor för mjältbrand, avslutar Susanne Boe Skåmedal.

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 augusti 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste