Från ”dumma svenskar” till förebilder

Efter att de utländska delegationerna besökt Sverige för att studera hur grisuppfödning med knorr fungerar, har svenska grisuppfödare fått respekt och uppskattning för sitt arbete. 

Flera EU-länder deltog i en studieresa på svenska grisgårdar för att lära sig mer om hur man kan föda upp grisar med knorr. Efter detta har fem länder börjat överväga nya sätt för att förbättra välfärden i sin egen uppfödning. Foto: Emma Sonesson
Margareta Åberg, LRF och Sveriges Grisföretagare. Foto: LRF

– Från att tidigare ha blivit betraktade som ”dumma svenskar”, särskilt när grisbranschen hade stora ekonomiska problem, har vi nu blivit en förebild för hur man föder upp grisar med svans. Knorren förknippas med ett sunt förhållande till antibiotikan, något som förhindrar resistensen och gagnar humanhälsan, säger Margareta Åberg som arbetar med grisfrågor på LRF, i ett pressmeddelande.

Även EU-kommissionen lyfter studieresan till Sverige i sitt nyhetsbrev Agra Europe Weekly Briefing. Bland annat berättar de om att fem medlemsländer överväger nya sätt att förbättra grisvälfärden efter studieresan.

– Det känns fantastiskt att få vara med om det här efter bitvis väldigt tuffa tider för grisproduktionen. Och roligt att enträget lobbyarbete från näringen för att skapa konkurrenskraft har gett resultat, säger Margareta Åberg.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 augusti 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Offentlig sektor tillåts välja djurskydd efter plånboken

Flera källor vittnar om den problematik som finns inom den offentliga upphandlingen. Med dolda intyg och verifikationer, säljer grossisterna bland annat thailändsk kyckling under devisen att ”den thailändska djuruppfödningen motsvarar den svenska”. På grund av bristande uppföljning från offentlig sektor, höjs därmed risken för såväl salmonella- och MRSA-spridning inom de svenska sjukhusen och skolorna. 

Kommentera

Senaste