Ny studie: Neonikotinoider skadligt på lång sikt

Den storskaliga minskningen av vilda bin i England har ett samband med användningen av neonikotinoider, visar en ny studie. 

Forskare från Storbritannien har studerat hur vilda bin påverkas av rapsodling under en period på 18 år, resultaten visar ett samband mellan minskningen av vilda bin och användningen av neonikotinoider. Foto: Katarina Johnsson

Forskarna har studerat bin som pollinerat raps betad med neonikotinoider under 18 år och kommit fram till att halva av den totala nedgången i vilda bin beror på betningen. Både forskarna och industrin menar dock att studien visar ett samband och inte en direkt orsak och verkan.  

De senaste åren har flertalet studier publicerats som visar ett negativt samband mellan bin och neonikotinoider. Men få har fokuserat på den långsiktiga påverkan.

Den nya studien har tittat på 62 arter vilda bin runt om i England, mellan 1994 och 2011. Forskarna kunde jämföra binas olika boställen och hur populationerna ändrades när arealerna raps ökade eller minskade.

Ny betning 2002

Odlingen av raps i England har ökat mycket under tiden för studien. Från 500 000 hektar 1994 till över 700 000 hektar 2011. En nyckelinnovation skedde 2002 då licensen för rapsfrön betade med neonikotinoider godkändes i Storbritannien. Tack vare betningen minskade behovet av insektsbekämpning i växande gröda och runt 85 procent av utsädet betades mellan 2002 och 2011.

Den nya studien visar att det finns tecken på att neonikotinoider kan leda till utrotning av vissa vilda bipopulationer, speciellt de arter som samlar nektar i raps under en längre tid.

Antalet populationer som minskade på grund av betningen uppgick enligt studien till 10 procent i de 34 arter vilda bin som samlar nektar i raps. Fem arter minskade med över 20 procent, de värst drabbade minskade med 30 procent. I genomsnitt kan halva minskningen kopplas till betning med neonikotinoider.

– Historiskt sett, är det många bin som gynnas av rapsodling, då det är en enorm källa till föda. Men studien visar att om 85 procent av rapsen är behandlad så ger det negativa effekter på bina, säger forskaren Dr Ben Woodcock from the CEH, till BBC.

Kan ha att göra med intensifiering

Bayer Crop Scinence  menar att studien är intressant men att resultatet inte säkert bara har med en kemikalie att göra, det kan handla om en intensifiering av lantbruket.

Studien har fått stöd även från andra forskare som menar att det är det starkaste beviset hittills på att neonikotinoider påverkar bin negativt.

Grund för EFSA-beslut

I december 2013 infördes ett förbund i EU mot neonikotinoider, förbudet var då tvåårigt men  gäller tills vidare om det inte aktivt tas bort. I EU håller man på att utreda huruvida neonikotinoider är skadligt eller inte och denna rapport kommer sannolikt att utgöra en del av materialet för bedömningen. National farmers union, motsvarande LRF i Storbritannien menar dock att studien inte är övertygande gällande bidöden i England. 

Studien publicerades i Nature Communications. 

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 augusti 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera