”Koppla ihop produktionsdata och ekonomi”

Gård & Djurhälsan ska jobba för att öka fokus på ekonomi, både i sin rådgivning och för att sprida tankesättet vidare till kunderna. För att uppnå detta ska veterinärer och produktionsrådgivare jobba i team. 

Gård & Djurhälsan ska bli bättre på att koppla ekonomi och produktionsanalys i sin rådgvining. Kees de Jong som är vd, menar att det ekonomiska tänket kan utvecklas hos i stort sett alla uppfödare. Foto: Gård & Djurhälsan

I Sverige har vi historiskt sett inte varit så bra som vi kanske har behövt när det gäller att koppla samman produktionen och ekonomin. Något som man i Danmark varit väldigt duktiga på under en längre tid.

– I Danmark är det helt självklart för en bonde att utgå från produktionsdata kopplat till ekonomi men det är inte lika självklart i Sverige. Utan att veta var man är i dag är det svårt att veta var man ska, säger Kees de Jong, vd för Gård & Djurhälsan till Jordbruksaktuellt.

Veterinär och produktion

Gård & Djurhälsan har sneglat mot grannlandet samt internationellt och tagit fram en typ av rådgivningsmodell där både veterinärer och produktionsrådgivare är involverade. Det är även tydligt att ett större fokus ska läggas på att inkludera de ekonomiska frågorna i varje beslut.

– Utgången är att starta med en ordentlig produktionsanalys tillsammans med bonden och sätta upp en gemensam målbild. Vad ska åtgärdas? Sedan skapas en tydlig resa där både veterinär och rådgivare i samarbete med alla på gården ser till att det verkligen händer.

Bli bättre på uppföljning

Att följa upp produktionsanalyserna och koppla dem till ekonomin, är ett område där de flesta lantbrukare i Sverige kan bli bättre.

Av de kunder som Gård & Djurhälsan jobbar med är det i dagsläget grisbönderna som kommit längst, där har man data via Win-Pig (eller annan uppföljningsform reds anm.). Denna typ av data är mycket viktig för veterinärerna och produktionsrådgivarna som kommer ut på gård.

– När man åker ut på gården ska man ha full koll på Win-Pig rapporten. Alla våra veterinärer ska lära sig det och kunna bilda sig en uppfattning om gårdens utveckling redan innan de kommer ut.

På grissidan har Gård & Djurhälsan redan ett antal kunder inom deras så kallade helhetsrådgivning och har även inlett rådgivningssamarbete med slakterier. När det gäller nöt och lamm pågår ett motsvarande utvecklingsarbete. Här saknas ett produktionsprogram liknande Win-Pig, men Gård & Djurhälsan har modeller för rådgivning som används för att hjälpa bonden att utveckla sitt företag.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 september 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Vår bransch behöver ett marknadslyft och en positiv säljångest

Krönika: Konsumenten köper inte svenskt och lokalproducerat av barmhärtighetsskäl, man köper det för att man förstår och gillar det. Men, kostar det mycket mer, då är det inte så säkert att den svenska varan åker ner i korgen ändå. Trots att man kanske har råd. Det läggs mycket mindre pengar på mat idag än för 50 år sedan. Här kommer behovet av försäljning, förhandlingsförmåga och ett generellt marknadslyft i branschen in.

Kommentera