"Ge alla svenska jordbruksföretag samma konkurrensvillkor"

DEBATT. Föregående regering tillsätter en konkurrenskraftsutredning som nuvarande regering använder som utgångspunkt för en kommande svensk livsmedelsstrategi. Budskapet var tydligt. Nu skulle trenden vända. Frågan är bara hur regeringen kan tycka att satsningar på ekologisk produktion, en enskild företagsgrupp och nisch inom lantbruket, kan skapa förutsättning för en konkurrenskraftig livsmedskedja?

Ida Björling på Svenskt Växtskydd skriver om hur stödet på 25 miljoner i regeringens budgetförslag snedvrider konkurrensen. Foto: Privat

I går presenterade regeringen sin höstbudget. Den kommande svenska livsmedelsstrategin ska bland annat bidra till ökad produktion av ekologiska livsmedel. Den ekologiska produktionen ska även stöttas med 25 miljoner kronor årligen fram till år 2020.

Vad man inte tycks inse är att en sådan satsning snedvrider konkurrensvillkoren inom en och samma näring.

Ekologisk- kontra konventionell produktion är ett debattämne som är lika vanligt återkommande i lantbrukssammanhang som frågan om lantbrukets konkurrenskraft. Konsumenten vill ha ett enkelt och tydligt svar på vad som är bäst för miljön och vad man ska välja när man står med hyllmeter med varor framför sig. Samtidigt vittnar en långdragen debatt mellan forskare på Sveriges lantbruksuniversitet om att svaret inte tycks vara entydigt och enkelt.

Livsmedelsverket har nyligen publicerat en rapport där ekologiska och konventionella produktionssystem jämförs. Slutsatsen är att det inte går att säga att det ena systemet är överlägset det andra då miljöpåverkan i relation till kilo produkt för olika livsmedelsgrupper jämförs.

Vi står alltså med fakta i handen och kan konstatera att en hätsk debatt om ekologiskt eller konventionellt är relativt passé. Istället är det dags att lyfta blicken och se att båda systemen ska få ta plats och utgöra vårt svenska produktionslantbruk. Ett jordbruk som är snällare mot människor, djur och miljön jämfört med jordbruk i alla andra länder.

Låt marknaden på egen hand bestämma vilka livsmedel som ska finnas på hyllorna när vi handlar. Skapa förutsättning för att alla jordbruks- och livsmedelsföretag i Sverige ska vara konkurrenskraftiga på den öppna och fria marknaden så att de även i framtiden kan bidra med högkvalitativa varor, skapa sysselsättning och generera skatteintäkter.

Utan vetskap om innehållet i livsmedelsstrategin och tillhörande handlingsplan, ger regeringens budget indikationer på att strategin kommer att innehålla få åtgärder som förbättrar det svenska lantbrukets konkurrenskraft på en öppen marknad.

Istället för ett kliv framåt mot ett förmodat mål om att skapa förutsättning för en konkurrenskraftig livsmedelskedja, tar regeringen genom sin satsning på en enskild nisch ett rejält kliv bakåt.

Min gissning är att regeringen glömt läsa Livsmedelsverkets rapport och lever i obefogad tro om att ekologiska livsmedel är bättre för miljön. Jag kan inte hitta någon annan förklaring till varför man annars väljer att förstöra konkurrensvillkoren. Läs på. Gör om. Gör rätt.

Ida Björling
Svenskt Växtskydd

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 september 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste