COOP: HKScan om kära köttbit

HKScan har sedan länge ett samarbete med Coop, med det gemensamma målet att ytterligare stärka utvecklingen inom kategorin kött. Vad säger HKScan om Coops reklamkampanj med budskapet att minska köttkonsumtionen?

Sara Hoff, kommunikationsdirektör HKScan meddelar företagets syn på Coops höstkampanj "Kära köttbit". Foto: HKScan

Sara Hoff, kommunikationsdirektör, HKScan:

– HKScan säljer kött till samtliga kunder inom Dagligvaruhandeln och AFH (restaurang och offentliga kök m.m.). Vad gällande Coop, är de vår fortsatta kund, som vi har ett gemensamt packavtal med. Tillsammans har vi ett gemensamt arbete för att stärka det svenska köttet i butik. Vilken långsiktig strategi Coop har i övrigt för sina butiker, rörande färdigmat samt kött- och charkprodukter med mera, är inget jag vet utan detta måste de själva svara på.

– Detsamma gäller syftet med Coops kampanj, som vi inte kände till innan den lanserades. Det är också Coop som bäst kan svara på val av fakta de lyft fram och varför de inte väljer att kommunicera skillnaden på kött och kött, sambandet mellan konsumtion av mejeriprodukter och nötkött, eller för all del påverkan från andra livsmedel och snacks på hyllan med negativ klimatpåverkan som inte ger dig som konsument några viktiga näringsämnen.

HKScan har också till Jordbruksaktuellt kommenterat Coops faktapåståenden i kampanjen:

Att producera nötkött kräver 10 gånger mer land än det krävs för att producera lika mycket protein i växtform.

Svar: Tillgången på jordbruksmark är begränsad och en viktig fråga att hantera globalt för att försörja en växande befolkning. I Sverige har vi en situation där betes- och jordbruksmarker växer igen på grund av ett minskande jordbruk, hur landfrågorna hanteras måste utgå från plats och markens egenskaper.

För den svenska mångfalden krävs minst en betande ko per hektar för att kunna hålla våra naturbetesmarker öppna. Betande djur kan på många håll i Sverige inte ersättas med odling av protein i växtform, dessutom är kornas gödsel en förutsättning för ekologisk produktion och vallproduktion är en naturlig och viktig del i växtföljden som minskar användning av kemikalier betydligt i det svenska lantbruket. Kor ger oss biologisk mångfald.

Att producera nötkött släpper ut 35 gånger mer växthusgaser än att producera motsvarande mängd växtprotein.

Svar: Kor påverkar vårt klimat, men de gör även nytta. Det är stor skillnad mellan kött av olika ursprung, svenskt nötkött har bland de lägsta utsläppen i världen med 26 kilo koldioxidekvivalenter per kilo rent nötkött, jämfört med det globala snittet på 66 kilo. Fossila bränslen står för 75 procent av de globala utsläppen. Hur olika livsmedel odlas, tillgång på naturligt vatten, hur de produceras, förpackas, transporters och till slut tillagas påverkar den totala påverkan. Av den mat vi äter i Sverige, är i dag 70 procent av klimatpåverkan från importerade livsmedel. Vilken sorts kött man äter har en stor betydelse.

Att producera nötkött kräver 6 gånger mer vatten än det krävs för att producera lika mycket protein i växtform.


Svar: Sverige behöver produktion av nötkött för att bland annat bevara våra naturmarker. Hur vatten används för att föda upp nötdjur skiljer sig mellan länder, Sverige är ett bra land för att odla gräs. Det är naturliga regn som genererar kornas foder. När man beräknar ett vattenfotavtryck är det avgörande vilken typ av vatten som använts (grundvatten, regnvatten, färskvatten från sjöar och åar) och om vattnet är en lokal bristvara eller inte, samt om vattnet förorenas vid användningen.

 

Jordbruksaktuellt har också ställt frågan till HKScan om det finns några leverantörer som hört av sig till HKScan med frågor angående Coops kampanj och om man kan erbjuda sina leverantörer möjligheten att deras slaktdjur inte levereras vidare till Coop. Dessa frågor har vi inte fått svar på.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 september 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera