Lantbrukare allt mer reglerade

På 20 år har antalet regler som berör lantbruket ökat med 120 procent. Det visar en granskning som SLU, Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige har gjort. 

Antalet regleringar som berör lantbruket har ökat med 120 procent på 20 år. Som exempel har lantbruksföretag krav på att föra 22 olika journaler. Foto: Thinkstock

I takt med att reglerna har ökat, har även antalet journaler och anmälningar gjort det. Studien ingår i ett projekt med namnet ” Byråkratin i lantbruket belastar och kostar”.

– Antalet lagkrav har mer än fördubblats på 20 år. Med lagkrav menas inte antalet paragrafer, utan antal praktiska krav som ställs på lantbruket, säger Sara B Nilsson, rådgivare på Hushållningssällskapet, i ett pressmeddelande.

Antalet journaler, anmälningar och tillstånd som lantbrukarna behöver jobba med har också granskats och det är totalt sett en stor ökning av lagkraven, även om inte alla lantbrukare måste syssla med alla ansökningar.

– I dagsläget finns det krav på att lantbruksföretagare ska föra 22 olika journaler. För 36 olika verksamheter eller handlingar måste företagaren göra anmälan eller söka tillstånd, berättar Helena Lans Strömblad, rådgivare på Växa Sverige.

Forskningen som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning inkluderar även 75 lantbrukare som registrerar hur mycket tid som byråkratin tar, samt hur de upplever administrationen från myndigheternas sida.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 september 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är det som (inte) händer?

Krönika: Året var 1797. De första försäkringarna mot hagelskador på skördar i Europa började ta form. Hagelskurarna kunde ge betydande ekonomiska konsekvenser för den enskilde lantbrukaren och en förlorad produktion innebar svält för samhället. En försäkringslösning bidrog till att hjälpa lantbrukarna att möta meteorologiska fenomen, där yrkeskunskapen inte kunde påverka utfallet av skörden. Hur har försäkringslösningarna inom detta område utvecklats de senaste 225 åren?

 

Kommentera