Allt bättre kvalitet på slam

Kvaliteten på avloppsvattnet och restprodukten slam fortsätter att förbättras. Det visar en sammanställning av 65 kommuners reningsarbete. 

Landets 42 Revaq-certifierade reningsverk som renar avloppsvatten från 65 kommuner har sammanställt sitt miljöarbete för 2015. Det visar att kvaliteten på både avlopsvatten och slam förbättrats. Foto: Thinkstock

Hälften av landets avloppsvatten renas nu i reningsverk som är certifierade av Revaq, som har världens tuffaste krav för att fasa ut farliga ämnen. Detta ger ökade möjligheter för ett kretslopp mellan stad och land, samt den cirkulära ekonomin, skriver Revaq i ett pressmeddelande.

Under 2015 återfördes runt 1 300 ton fosfor från stad till åkermark, vilket motsvarar drygt en tiondel av Sveriges import av mineralgödsel. En stor andel andra ämnen tillfördes även, liksom 195 000 ton mullbildande material.

– Miljöarbetet vid reningsverken är oerhört betydelsefullt för kretslopp och en fungerande cirkulär ekonomi. Vi behöver fortsätta jobba för ett fungerande kretslopp. Alternativet är förbränning av resurser och det är ingen väg framåt i ett hållbart samhälle, säger Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

Ett ämne som man särskilt fokuserar på att minska är kadmium. Enligt årsrapporten från Svenskt vatten har man eliminerat 19 utsläppskällor av kadmium under 2015.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 oktober 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

Kommentera