Antibiotikaanvändningen ökar i flera länder

Den totala användningen av antibiotika till djur ökar åter. Flera länder med export till Sverige bidrar till ökningen. Sverige står för cirka en promille av totalanvändningen.

När europeiska veterinärorganisationen idag rapporterar förbrukning av antibiotika till djur inom EU under perioden 2011-2014 är det i flera avseenden dyster läsning. Trots problematiken med multiresistens ökar återigen förbrukningen och nivån för 2014 är i princip tillbaka på 2011 års nivå. Snittet för de 25 EU länderna ligger 2014 på 158 mg/kg. Högst förbrukning har Spanien med 419 mg/kg. Förbrukningen i Sverige ligger på 11,5 mg/kg vilket är mer än tio gånger lägre än EU-snittet.

Användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i 25 EU länder (mg/kg).

Sverige är ett av få länder som under åren 2011- 2014 minskat sin förbrukning varje år. 

Spanien, Portugal och Polen är bland de länder som, trots höga nivåer, stadigt ökar sin förbrukning. 

Total användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur under 2014 var i de 29 europeiska länderna 9 000 ton. Av dessa användes nästan en tredjedel, 2 965 ton, i Spanien. I Sverige användes 10 ton.

Användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i 25 EU länder (ton).
Artikeln publicerades fredag den 14 oktober 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera