Nej, resistenta bakterier är inte datavirus

LEDARE. Alla inblandade i importen av thailändsk kyckling vill att den fortsätter. Det är helt väntat, men vad innebär det förhållningssättet i förlängningen? Vad blir förbättringstrycket när inställningen är att man för att ta ansvar ska handla av dem som har den mest skamliga produktionen?

I förra ledaren var jag mycket upprörd över Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation att fortsätta att köpa kyckling från Thailand, trots att oberoende organisationer där konstaterat slavliknande förhållanden för arbetare i kycklingbranschen och okontrollerad användning av antibiotika.

Mina kollegor har föredömligt grävt vidare i frågan och fått kommentarer från både företag som säljer den thailändska kycklingen i Sverige, SKL och Swedwatch. Svaren är väntade, men gör mig inte mindre upprörd för det.

Swedwatch som konstaterat arbetarnas slavliknande förhållanden, tycker att det är viktigt att vi fortsätter att handla av företagen som bryter mot de arbetsrättsliga principerna, för att påverka för förbättringar. I mina ögon är det en extremt naiv inställning när vi talar om konstanta förhållanden på absolut bottennivå, i ett korrupt samhälle i en militärdiktatur.

Swedwatchs verksamhet skulle inte behövas om företag och det offentliga tog ansvar och inte importerade så oansvarigt producerad mat och andra varor.

Från ett företag som till Sverige importerar den thailändska kycklingen får vi såklart det väntade svaret att problem inte gäller deras produkt, de anläggningar som deras kyckling kommer ifrån. Man hänvisar till att anläggningarna är certifierade både högt och lågt, enligt GMP, HACCP, ISO 9001, BRC, Genesis och Halal. Talande är avsaknaden av fakta och nyckeltal från produktionen. Antibiotikaanvändningen nämns inte.

WWF:s köttguide avfärdas helt som källa, för att de inte är på plats i Thailand med egna kontroller och laboratorietester. Som om det förbjuder folk att läsa in sig på ett ämne och uttala sig? De organisationer som verkar för arbetares rättigheter och djuromsorg rapporterar unisont att de nekas tillträde till anläggningar och att det är förenat med mycket stor risk för dem att verka i Thailand.

Förvånande nog avslutar företaget sitt svar till Jordbruksaktuellt med:

- Har du kollat förhållandena på den fabrik som bygger din dator du använder när du skriver dina mail? Eller mobiltelefonen du använder när du ringer?

Ovanstående är en klassisk invändning som jag stöter på ibland när jag förespråkar svensk mat framför importerad mat, i den mån den producerats på ett mindre ansvarstagande sätt än i Sverige. Invändningen är absurd. Dåliga förhållanden i en produktion legitimerar såklart inte dåliga förhållanden i en annan produktion.

Oavsett hur viktiga miljö- och arbetsrättsfrågorna är vid datorfabrikerna i Kina, så finns det en livsviktig skillnad: Datavirus kan raderas, antibiotikaresistenta bakterier dödar oss.

Jag förespråkar inte importstopp av mango och kaffe, men för kyckling har vi i Sverige en världsledande produktion. När det gäller kaffe, som inte går att odla här, så är vi såklart hänvisade till att i största möjliga mån försöka påverka produktionen i de länder vi handlar från. Därav alla projekt för kaffebönders villkor.

För kyckling har vi det starkaste påtryckningsmedlet i vår hand, egen produktion. Vi kan helt enkelt ställa ultimativa krav på noll foderantibiotika till friska djur och respekt för arbetares rättigheter och mycket god omsorg om miljön. Annars handlar vi inte.

Att fortsätta handla thailändsk kyckling under nuvarande förhållanden är att hålla kvar arbetare i slavliknande förhållanden och att stödja den snabba resistensutvecklingen mot antibiotika. Vissa företag försöker jobba aktivt med sina leverantörer för en bättre produktion, men det går inte att bortse från missförhållandena bara för att en leverantör hänvisat till en ISO-certifiering och sagt att produktionen är som i Sverige. Det krävs mycket starkare bevis för att tro på att de problematiska produktionsförhållandena i Thailand till ingen del berör den container de köper.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 oktober 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera