Svensk grisuppfödning - en bransch med försprång

Med rekordstor publik gick Alnarps grisdag av stapeln den 6 oktober. Ämnet för dagen var hur svensk grisuppfödning kan behålla sitt försprång även i framtiden. Bland föredragshållarna fanns fyra grisföretagare som berättade om sina olika företagsinriktningar. Gemensamt för dem alla var att de satsat på något som de brinner för. 

Sedvanligt gästades Alnarps grisdag av årskurs två på lantmästarprogrammet. I år var publiken som inte tillhör studentskaran dessutom rekordstor med omkring 60 personer. Alnarps grisdag arrangeras av Skåne och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp, Institutionen för Biosystem och Teknologi samt LRF Skåne.Foto: Emma Sonesson

Dagen inleddes av Margareta Åberg, LRF Kött, som talade om svensk grisuppfödning ur ett europeiskt perspektiv och betydelsen av Handlingsplan gris för att svensk grisuppfödning har det försprång som den har i dag. Hon framhöll även att det inte är kvadratcentimetrarna i djurskyddsreglerna som är anledningen till att svenska grisar är friskare och har lägre antibiotikaförbrukning än övriga europeiska grisar. 

– Är det något ni ska komma ihåg från mitt föredrag så är det att kalkyler, det ska man göra själv. Det ska ingen annan göra åt en, rådde Gun lantmästarstudenterna. 

– Det är våra duktiga lantbrukares förtjänst. De slutade med antibiotika i förebyggande syfte redan på 80-talet, helt frivilligt. 

Axel Hansson som är markandsutvecklare på LRF fortsatte med att ge en hoppfull bild av svensk grisuppfödnings framtid när han berättade om utvecklingen inom offentlig upphandling och arbetet med att skapa tillstånd för att exportera direkt till Kina. 

Axel menade att preferenserna inom offentlig upphandling håller på att förändras till fördel för svenska råvaror, på samma sätt som det redan har ändrats hos konsument i butik. Detta var något som Jonas Tunestål, vd för KLS Ugglarps, senare under dagen höll med om.

Jonas framhöll även differentiering som en framgångsfaktor och dagen bjöd vidare på exempel på just detta, i form av fyra olika grisföretagare som berättade om sina olika satsningar.

Fyra grisföretagare som satsat:

Mats Olsson, Holmsbergs gård, har byggt nytt stall för 880 suggor:

”Vi har satsat på bra arbetsmiljö, bra djurmiljö och hög produktivitet. Vi är beroende av att de anställda trivs och gör ett bra jobb.” 

Gun Ragnarsson, Kärragärde, uppfödning av EU-ekologiska grisar:

”Det är roligt att vara ekobonde, det är den bästa satsningen vi gjort.”

Eva och Mikael Larsson, Solgården, uppfödning av frilandsgrisar*:

”Vi trivs med att arbeta i system där grisarna har har lite mer frihet.”

Ingemar Olsson på Alkvetterns Herrgård, har byggt nytt stall för 400 suggor:

”Förr rådde det stor överkapacitet inom slakteribranschen. Nu har vi en slakteristruktur som passar marknaden. Vi har även fördelaktigt klimat, bra vatten, gott hälsoläge, salmonellafrihet och tillgång till bra och alternativa foderråvaror.”

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 30 oktober 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste