”Ni är viktiga för djurhälsan”

Framtidens lantbrukare och djurskötare, som idag är under 30 år, var målgruppen när läkemedelsbolaget Boehringer-Ingelheim Vetmedica bjöd in till djurhälsokursen Future Farmers på Vreta Kluster.

Att vara under 30 år och att arbeta med antingen kor eller grisar var kriterierna för att få vara med på kursen. För de mest engagerade kursdeltagarna kommer det att arrangeras en studieresa till Danmark i februari. Foto: Emma Sonesson

Att medvetet arbeta för ökad djurhälsa är positivt, både för ekonomin och djurvälfärden, men även för den viktiga uppgiften med att minimera antibiotikaförbrukningen inom animalieproduktionen. För att kunna arbeta med djurhälsan krävs kunskap och engagemang. Och bland de drygt 40 deltagarna, som valt att öka sin kunskap kring ämnet, gick det inte att ta miste på att det finns ett stort engagemang och intresse. Föredragshållare från Boehringer-Ingelheim var Sanna Soleskog, Malin Westring och Thomas Manske. 

Kursen bjöd på en kavalkad av allmänbildning runt djurhälsa. Bland annat avhandlades skillnaden mellan olika smittämnen, immunförsvarets funktion, vikten av att läsa av hur djuren mår via deras beteende och att pyssla om sjuka djur lite extra. 

Malin Westring, Thomas Manske och Sanna Soleskog från det internationella läkemedelsbolaget Boehringer-Ingelheim föreläste på kursen. 

– Tre fjärdedelar av alla kor som blir sjuka, blir det inom en månad efter kalvning. Det beror på att immunförsvaret under sen dräktighet och kring kalvning är nedsatt, vilket gör dem extra utsatta då, förklarade Thomas. 

Att systematiskt undersöka och analysera hur nykalvade mår och måna om dem extra, betalar sig många gånger om. 

– I Danmark är det vanligt att veterinären gör en hälsokontroll av alla kor efter kalvning. På det sättet köper man sig ett gott djur­öga, berättade Sanna. Hon poängterade hur viktigt det är att alla på gården tränas i att ha ett gott djuröga - och att det man ser utlöser en handling!

Det är viktigt att hitta sjuka djur så tidigt som möjligt eftersom det ökar chansen att få dem friska. 

– Ett sjukt djur är ofta som toppen på ett isberg. Under ytan finns ofta många fler osynligt sjuka djur. Dessa märks inte men de kostar!

Resistensen åker flygplan

Det är svårt att prata om djurhälsa utan att samtidigt beröra ett av de största hoten mot folkhälsan; antibiotikaresistens. 

– I en miljö där det förekommer antibiotika kommer resistens att vara en bra och önskvärd egenskap för bakterierna. Därför kommer bakterier som bär på en resistensgen att gynnas när bakterierna förökar sig. Men i en miljö där det inte finns antibiotika är resistens en icke premierad egenskap. Det kan till och med vara en belastning. Därför selekteras den egenskapen på sikt bort där, sa Malin och fortsatte: 

– Resistens kan smitta mellan bakterier. I Sverige använder vi relativt lite antibiotika och har därför ett bra resistensläge. Men vi lever globalt och reser och flyttar bakterier och därmed resistens mellan världsdelar. Därför är det viktigt för oss vad de gör i andra delar av världen. 

Att djurhälsa är så mycket mer än dyra veterinärbesök, kanyler och receptbelagda mediciner var det nog ingen som tvekade på efter kursen. Sjukdom uppstår när det blir obalans mellan smitto­tryck och immunförsvar.  Det första man ska fundera på när djur blir sjuka är om något i miljön eller skötselrutinerna har förändrats som ändrar denna balans, rådde Thomas. Därefter bör man se till att det som hänt inte händer igen. 

Exempel på faktorer som påverkar djurhälsan är smittryck, hygien, djurens miljö och hur de tas om hand och utfodras. 

– Det är sådant som ni själva faktiskt kan påverka. Därför är ni så otroligt viktiga för djurhälsan, sa Sanna.  

Röster från deltagarna

”Jag är helt klart intresserad av att ta över gården. Men allt beror ju på hur mjölk- och köttpris utvecklar sig, hur stort utrymme det finns ekonomiskt för att anställa personal”.

 

”Med tanke på vad antibiotikaresistensens konsekvenser och vad det kostar inom sjukvården tycker jag att det är konstigt att samhället inte tydligare informerar konsument om vikten av att välja svenska livsmedel.”

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 november 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera