Solenergin är här för att stanna

Att ta tillvara på solens strålar och skapa energi är något som blir mer och mer populärt. Investeringskostnaden har gått ner, men det låga elpriset hämmar något, menar energirådgivaren Sören Dahl.

Sören Dahl jobbar med energirådgivning på LRF Konsult. Han har tidigare jobbat mycket med vindkraft, men den senaste tiden har ett stort fokus legat på solenergi. Foto: Carolina Wahlberg

– Det är inget snack om att energin vi kan producera från solen definitivt har kommit för att stanna. De senaste åren har det i praktiken fördubblats varje år, berättar Sören Dahl som jobbar som energirådgivare på LRF Konsult.

Dock finns det enligt honom ganska lite statistik kring hur mycket solenergi som egentligen produceras, utöver försäljningsstatistiken. Även om solelen är en liten del jämfört med andra typer av förnyelsebar energi, så expanderar den fort.

Förutsättningarna finns i Sverige och det är egentligen väldigt enkla och okomplicerade system, berättar Sören. Men det man bör titta på, är var i landet anläggningen ska byggas, i vilket väderstreck och vilken lutning ska anläggningen ha? Mellan 25 till 45 graders vinkling ger en bra verkningsgrad, men här spelar också årstiden in. Om man inte har ett rent söderläge skulle det vara möjligt att dela upp och lägga en del på östra sidan och en del på västra sidan. Det blir lägre produktion, men produktion över längre tid på dagen.

– Det som är den allvarligaste grejen när det kommer till att välja placering, handlar om skuggning.

Skuggas en del av taket, slås delar eller hela ut, berättar Sören.

Konstruktion viktig

Fördelar med solceller jämfört med vindkraft, är att det är en tyst process och att det inte är några rörliga delar.

– Det förbrukar inget, utan det ger mest, säger Sören.

Vissa faktorer i en panels uppbyggnad, påverkar dock verkningsgraden och livslängden. Vilken typ av glas och kiselcell man använder har betydelse. Det är också av stor vikt att kopplingsboxen är gjord på ett bra sätt så att det är tätt, samt hur kopplingarna ser ut. Hur ramen runt är tillverkad, är också viktigt på grund av vårt klimat. Man ska även se till att det finns dränering, så att man blir av med kondensvatten, annars riskerar solcellen att sprängas om det fryser.

Lång väntan

Som företag kan man söka investeringsstöd av Länsstyrelsen på 30 procent och högst 1,2 miljoner. Som privatperson kan man söka 20 procent i stöd. Totalt stöd för 2016 var 226 miljoner. Men Sören berättar att man får räkna med nästan två års handläggningstid. Bara i Jönköpings län är det kö med 270 ansökningar och 30 miljoner.

– Detta är självklart något som hämmar investeringar, många är beroende av stödet.

I Landsbygdsprogrammet finns det också möjlighet att söka investeringsstöd på 40 procent. Men det är osäkert, både när det gäller vad som prioriteras och gällande lång handledningstid. Sören poängterar att man ska söka båda stöden men man kan bara få ett av dem.

Bra morot

Från och med 1 januari 2015 finns en möjlighet till skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el. Det uppgår till 60 öre per kWh och maximalt 30 000 kWh per år vilket motsvarar 18 000 kronor.

– Det kan vara avgörande i kalkylen. Så det är en bra morot.

Det finns en del saker som kan få skattekonsekvenser. Ta kontakt med en ekonomi­rådgivare för att titta på det tipsar Sören.

Är solceller en bra affär?

– Det gäller att titta på varje enskilt fall. Men det är elpriset som styr väldigt mycket.

Så lågt som elpriset i medeltal var 2015 har det inte varit på 15 år vilket påverkar intresset för investeringar och dess lönsamhet.

Dock har kvotplikten i elcertifikatsystemet höjts från 14,3 procent till 23,1 procent, något som påverkar väldigt mycket i en positiv riktning, menar Sören.

Solceller

 • Det går åt 6,5 till 7 kvm yta för att få fram 1 kW effekt. 
 • En solcellsanläggning i Sverige kan producera mellan 800 – 1100 kWh per installerad kW effekt. 
 • Själva solcellen har en lång hållbarhet, uppskattat minst 30 år. Elektroniken kring växelriktaren har en livslängd på mellan 12 till 14 år.  
 • Kostnad för en komplett installation ligger på mellan 12 500 till 20 000 kronor + moms per kW. 

Källa: Sören Dahl, LRF Konsult. 

Att tänka på vid en investering: 

 • Hur stor anläggning kan/vill jag bygga?
 • Prata med nätägaren. Kan de ta emot den strömmen du producerar? 
 • Hur ser mitt egna konsumtionsmönster ut. Vilken verksamhet ska den betjäna i första hand.
 • Hur ska överskottselen säljas och till vem ?
 • Vilka avtal kan jag få med köparen av elen?
 • Hur ska jag hantera elcertifikaten? 
 • Val av leverantör, lagstiftning, ekonomi, värderingar, intresse och framtida mervärden, är också saker att fundera över. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 november 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste