Stor efterfrågan på pepparrotsodlare

Margaretha och Mikael ­Jonsson är fjärde generationens pepparrotsodlare på Sveriges äldsta och största odling av pepparrot, Inge Andersson Eftr Odlingar AB. Trots att de är stora räcker deras odling på långa vägar inte för att täcka efterfrågan. Så att fler skulle kunna odla är det ingen tvekan om.

– Vi har en väldigt arbetsintensiv gröda, med nästan ett 20-tal handmoment på varje pepparrot vi skickar iväg. Det är inte många grödor i Sverige som har det, säger Margaretha. 
Till sin hjälp har de säsongspersonal från Polen och skolungdomar från trakten. Förra året jobbade 80 till 90 olika ungdomar någon gång i företaget. 

I slutet av 1800-talet började pepparrot att odlas i norra Halland. 1922 konkurrerades odlingen i Enköping ut och Fjärås blev pepparrotens centrum i Sverige. Under 50-talet hade odlingen sin guldålder, med mellan 300 och 400 odlare i trakten som alla odlade en liten del var, ofta som ett extraknäck. Så gjorde även Margarethas farfars far Carl Andersson.

– Min farfar Axel var handelsman och började köpa upp pepparrot av andra och sålde det vidare. Efter honom blev min pappa stor på odlingen och senare störst i Sverige, berättar Margaretha Jonsson som nu är fjärde generationen på gården.

Hon är egentligen utbildad SO-lärare och när hennes pappa Inge ville trappa ner, hade Margaretha egentligen inte tänkt ta över. Men maken Mikael var väldigt intresserad och drivande, så 2004 tog de över företaget.

På gården odlas ett stort antal grönsaker. Om det blir ett överskott kan det säljas till grossister i Göteborg, dit en del pepparrot säljs och även en del produkter köps in till butiken. I bakgrunden syns tvätten där pepparroten tvättas inför vidare hantering.

I dag är det absolut inget som hon ångrar. I stället har hon dragit nytta av sina utbildningskunskaper och börjat hålla olika typer av odlingskurser samt en del föreläsningar, vilka har varit väldigt populära.

Tidiga med gårdsbutik

I företaget har man ett par olika ben att stå på, även om pepparroten är det stora.

I anslutning till pepparrotsodlingen finns en gårdsbutik, som startade redan i slutet av 80-talet. Butiken växte fram av sig själv allt eftersom att folk stannade och ville handla pepparrot.

– Vi upptäckte att det fungerade, men då fanns egentligen inte konceptet gårdsbutik, säger Margaretha.

Pepparrotens utsäde kallas stråle och de ska vara runt 30 till 40 centimeter. Normalt sett blir det lika många stråler som läggs i marken. I oktober till november är roten färdigvuxen, men tas inte upp förrän till våren. Det är ingen stor risk att de skadas i jorden om det är för kallt, då är det värre om det är för milt.

I dag säljer de ett stort antal olika egenodlade grönsaker, varor och självklart pepparrot.

– Nu märker vi ett uppsving för ekologiskt och närodlat. Vår odling har varit kravgodkänd sedan -94. I början förstod kunderna inte riktigt vad det var, men nu är det annorlunda, säger Margaretha.

Det var när konkurrensen från importen ökade som de behövde profilera produktionen, och då bestämde sig för att gå med i Krav. Den stora delen av pepparrötterna säljs till grossist i Helsingborg och sedan vidare till Ica, en stabil kund sedan 30 år.

Fler odlare sökes

På gården odlas sju hektar pepparrot. Förutom den egna odlingen köper de även in från ett par odlare i trakten. Totalt hanterar de runt 30 till 35 ton svensk pepparrot per säsong.

Men den svenska pepparroten räcker tyvärr inte året runt.

Mikael och Margaretha Jonsson driver Sveriges största pepparrotsföretag, Inge Andersson Eftr Odlingar AB. De driver även Mariebergs gårdsbutik, som har utvecklats från att vara en bisyssla till att bli ett ben som de kan luta sig mot. Där säljs egenodlade grönsaker, blommor med mera. I verksamheten ingår även praktiska kurser i små grupper. I år är tredje året som kurserna hålls och planen är att utöka dem ännu mer. Foto: Carolina Wahlberg

– Det finns en stor efterfrågan på fler pepparrotsodlare. Vi skulle ha möjlighet att köpa in pepparrot av många fler och sälja vidare. Så det finns stora möjligheter om man vill odla, säger Margaretha.

När pepparroten är slut får Mikael och Margaretha importera mer från Ungern. Det handlar om mellan 80 till 100 ton. Dock ser de alltid till att ha svensk pepparrot i gårdsbutiken.

Mycket handledning

Att odla pepparrot är väldigt arbetskrävande och många av momenten görs för hand. Till sin hjälp har de säsongspersonal från Polen och ett stort antal ungdomar som hjälper till vid omläggning och sortering vid skörd.

– Ungdomar i 15-årsåldern i dag kan ingenting om odling om jag säger så, utan det krävs ganska mycket handledning, berättar Margaretha och menar att hennes bakgrund som lärare även här kommer till nytta.

Pepparroten har gjort att gårdsbutiken har gått att utveckla i långsam takt. Nu har man snart vuxit ur lokalen så i vinter ska man bygga ut den delen. 
– Gårdsbutiken har gått från att ha varit en bisyssla, till att vara ett ben som vi kan börja luta oss mot, säger Mikael Jonsson. 

Pepparrotens år börjar i april när pepparroten och utsädet, strålerna, skördas. I maj läggs strålerna ner i jorden horisontellt cirka sju till tio centimeter under jord. Detta görs med en speciell maskin.

I mitten av juni sker omläggning, vilket är det viktigaste momentet i odlingen. Då lyfts två tredjedelar av pepparroten upp ur jorden för hand. Alla bladskott utom ett så långt bak som möjligt tas bort, plus rottrådar. Sedan läggs ny jord på och efter omläggningen ligger blasten parallellt med backen. Detta för att all näring ska gå ut i strålen och att pepparroten ska grovna. Vid omläggning ska även ogräs tas bort.

– Det är en stor utmaning att lära ungdomarna som aldrig sett en planta i hela sitt liv, skrattar Margaretha.

Skörd till våren

Ogräshackning sker två gånger per säsong. Fram till en bit in i augusti växer blasten och i mitten av augusti börjar pepparroten att grovna och i oktober/november är den färdigvuxen. Men i och med att vädret då inte är optimalt väntar man man skörd till våren, när det börjar torka upp.

Skörden sker på vardagar av säsongspersonalen. Vid skörd används en förstärkt potatisupptagare. En kniv går ner 30 centimeter i jorden och när kniven närmar sig strålerna så dras pepparroten upp på bandet. En skak skakar av så mycket jord som möjligt och sedan är det lastning för hand.

På helgerna jobbar ungdomarna med sortering via löpande band. Då sorteras bland annat de viktiga strålerna ut, som ska bli nästa års skörd.

Genom att frysa in strålerna till minus tre grader i stora lådor med jord, så håller de sig runt ett år. Detsamma görs med skördad pepparrot i väntan på försäljning.

När det kommer in en order tas grödan ut, tinas upp, tvättas och handputsas. Allt delas i bitar, plastas in, märks upp och packas efter vikt. Denna process sker året runt.

Vad är den största utmaningen?

– Det är att det är så arbetsintensivt. Att få ihop tillräckligt många skolungdomar, att få vädret och allt att stämma. Det är hårt arbete, säger Margaretha och fortsätter:

– Det går inte att jämföra med morotodling och det är det svåra att få grossisterna att förstå det. Vi har inte samma maskiner och vi gör mycket för hand.

Utsäde och maskiner

För att börja odla krävs först en jord som har lera i sig men som inte är alltför tung och svårbrukad.

Sedan krävs utsäde. Ibland har Mikael och Margaretha lite till försäljning och de har hjälpt några i trakten att komma i gång. Men det går även att köpa från Danmark.

Det krävs också en del specialmaskiner. Man bör ha en maskin som kan lägga ner strålerna, för att slippa handgräva. Likaså behövs ett kupaggregat och en pepparrotskniv för att ta upp pepparroten. På gården har man en upptagare av dansk modell.

Margaretha och Mikael tror att odlingen säkert skulle kunna passa även i andra delar av Sverige,  men kanske inte i Norrland i och med att växtperioden tyvärr är för kort.

Hur ser ni på framtiden?

– Det är svårt att rationalisera odlingen. Vi skulle behöva odla dubbelt så mycket. Men det är svårt att göra det större, säger Margaretha.

I år har man odlat på sju hektar, det är max vad de klarar på den personal de har nu.

– Att få fler att odla är nödvändigt. Inte bara för att vi kan sälja mer utan för att få fler att samarbeta med och hjälpas åt med maskiner, säger Margaretha.

Inge Andersson Eftr Odlingar AB

Ägare: Margaretha och Mikael Jonsson

Verksamhet: Pepparrotsodling, gårdsbutik, ekologisk grönsaksodling, kursverksamhet

Anställda: två heltid, säsongspersonal vid skörd och skolungdomar vid omläggning och i sortering. 

Areal: Brukar 35 hektar varav 24-25 hektar är till pepparroten. Sju hektar odlas i år och resten är gröngödsling. Pepparrot odlas vart tredje år på fälten. Resterande areal används till de andra grönsakerna. I dagsläget finns det två växthus. Men det finns planer på att bygga fler. 

Pepparrot

Ursprung: Sydöstra Europa eller ryska stäpperna. 

Kom till Sverige: Under medeltiden med munkar och nunnor som medicinalväxt

Användningsområden:

  • Under 1700-talet användes den mycket under långseglingar för att förebygga skörbjugg, då den är väldigt c-vitaminrik. 
  • i medicin mot värk, feber, och högt blodtryck
  • som konservering i inläggningar
  • som krydda 

Släktingar: Senap och kål 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 19 november 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste