Antibiotika: Skydda antibiotikan

Resistenta bakterier är ett hot mot både djur och människor. För att lyfta antibiotikans betydelse och öka kunskapen, har 23 myndigheter och organisationer gått samman och lanserat skyddaantibiotikan.se. 

Den 18 november är det europeiska antibiotikadagen. I jämförelse med många andra länder i EU har Sverige en väldigt låg förbrukning av antibiotika till djur. I diagrammet visas försäljningen av antibiotika i milligram per kilo levandevikt och förändringen mellan 2013 och 2014 ges i procent. Grafik: Malin Strandli, Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten

– I Sverige har vi en god djurvälfärd och friska djur, och friska djur behöver inte antibiotika. Vi är ett av de länder i Europa som använder minst antibiotika till djur. Det är viktigt att vi gemensamt fortsätter arbetet för att hejda utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier för att även framöver ha möjlighet att behandla människor och djur med verksamma antibiotika, säger Elisabet Lindal, veterinär på avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Via informationsplatsen skyddaantibiotikan.se och via Facebooksidan Skyddaantibiotikan kan man läsa fakta, grafik och berättelser om hur antibiotikaresistens påverka djur, människor, miljö och livsmedel, med huvudsyftet att visa på hur värdefull antibiotikan är. Men att överanvändning leder till resistens och overksam antibiotika.

Tre tips

För att förbygga infektioner och använda antibiotika på ett klokt sätt:

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, till exempel genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Fakta: ”Skydda antibiotikan”:

Bakom informationsplatsen står Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Programråd Strama, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 18 november 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera