Kronoberg presenterar livsmedelsstrategi

UPPDATERAD. Ännu lyser den nationella livsmedelsstrategin med sin frånvaro. Men positivt är att allt fler regionala initiativ börjar bli klara. Nu är det dags för Kronoberg, som ska främja landsbygd och livsmedelsproduktion genom den nya strategin.

Kronobergs län kan nu sällas sig till dem som har en regional livsmedelsstrategi. Inspiration har de blnad annat hämtat från Kalmar som var tidiga med att ta fram en regional strategi Foto: Mostphotos

Visionen ”Med stolthet skapar vi bra råvaror, god mat och utvecklingsmöjligheter i Kronoberg” ska genomsyra strategin som presenterades i dag, fredagen den 2 december.

– Mottagandet har varit jättebra och den nationella strategin är ju inte klar ännu men vi ville visa att vi inte vill vänta i den, vi tycker frågorna i sig är så viktiga att vi har jobbat fram detta, säger Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör Länsstyrelsen Kronoberg och fortsätter:

– Syftet är att stötta hela livsmedelskedjan och inte minst primärproduktionen och jordbruket. Vi vill skapa arbetstillfällen på landsbygden, det behövs en framtidstro i näringen. Fler ägarbyten i företag och att vi får igång konsumenternas intresse för att handla lokala produkter. Det finns mycket positiva följdeffekter av att handla lokalt.

Fem mål

Strategin har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Kronoberg, LRF Sydost och Region Kronoberg. De styltar upp fem mål som strategin ska leda fram till:

 1. stärka och effektivisera jordbruksnäringen, men också stärka utvecklingen av varumärken och livsmedel.
 2. skapa fler jobb inom livsmedelskedjan och ökad konkurrenskraft genom rådgivning, information och finansiellt stöd.
 3. öka sysselsättningen och tillgången på lokala livsmedel genom att skapa en plattform där upphandlare/inköpare inom offentlig och privat sektor kan möta lokala livsmedelsproducenter.
 4. utveckla områden inom besöksnäringen med koppling till mat, jakt och fisketurism men också genom utveckling av nya produkter, måltidsupplevelser och internationell marknadsföring.
 5. tillgodose konsumenternas efterfrågan på mat som är producerad i närområdet med god djurhälsa och en hållbar produktion. Konsumenterna ska veta att den information de får om livsmedel är korrekt. Det ska vara enkelt att göra medvetna val.

Såhär ska målen nås

För att uppnå dessa mål har en handlingsplan tagits fram. Där tar man bland annat upp finansiering och att det behövs mer pengar än de som finns i landsbygdsprogrammet. De tre organisationer som tagit fram strategin är ansvariga för att hitta mer finansiering i form av nationella stöd och pengar från fonder med mera.

Under året ska antingen en organisation eller person sättas som ansvarig för samordningen av strategin. Arbetet det första året kommer dock att utgå från styrgruppen inom livsmedelsstrategin.

Åtgärder på gång

Redan i dag finns det ett antal åtgärder som ska genomföras och som har en projektansvarig som driver frågan. Exempel på sådana är:

 • Informera kring lokalproducerade varor – var de finns att tillgå. Exempelvis genom en katalog, karta eller affisch.
 • Genomföra informationsträffar kring offentlig upphandling. Bli bättre på att ta hand om och informera kring små lokala sortiment och möjligheterna med LOU.
 • Ordna praktikplatser på gårdar. Se till att allt fler får upp ögonen för jordbruket som yrke.

Att utveckla framöver

Utöver det lyfter strategin utvecklingspunkter, ett par av dem lyder:

 • Forum på internet för länets livsmedelsaktörer. Där ska de kunna hitta kontaktuppgifter till varandra och även söka varor och tjänster.
 • Skapa möjligheter för att anta specifika bud med lokal inriktning inom offentlig sektor. Se över vilka möjligheter det finns för de offentliga verksamheterna att köpa in lokala varor utan att strida mot LOU.
 • Samla myndigheter och se över krav, regler och kontrollprogram. Hur kan kraven förenklas för aktörer men inte påverka säkerheten?

För den nyfikne finns hela strategin att läsa här.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 02 december 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste