Nio uppdrag för att förverkliga livsmedelsstrategi

I dag presenterades nio åtgärder för att genomföra regeringens livsmedelsstrategi. De första miljoner som satsas hamnar som uppdrag hos Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Och regeringen höjer ekomålet till 30 procent.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, statsminister Stefan Löfven och miljöminister Karolina Skog presenterade tillsammans den första delen i regeringens handlingsplan för att uppfylla livsmedelsstrategin.Foto: Erik Brink

Den som hade hoppats på att regeringen skulle presentera storslagna satsningar för att nå de övergripande målsättningar för svenskt lantbruk eller den nya livsmedelsstrategin får fortsätta att vänta. När regeringen kom till Lidköping för att presentera en handlingsplan för livsmedelsstrategin var satsningarna modesta och pengarna som satsades hamnar hos statliga verk.

Handlingsplan med 40 punkter

Regeringens handlingsplan innehåller ett 40-tal insatser för att uppnå målsättningarna i regeringens nationella livsmedelsstrategin. För genomförandet av livsmedelsstrategin satsar regeringen fram till år 2019 drygt en miljard kronor, varav 540 miljoner tas från Landsbygdsprogrammet.

Nu har de första nio åtgärderna som ska bidra till att målen i livsmedelsstrategin nås presenterats.

Första satsningarna blir på statliga verk

Av de fyrtiotal punkter som ingår i handlingsplanen gick de första nio till Jordbruksverket för utredningar och uppföljningar. Jordbruksverket får bland annat pengar för: kunskapsutveckling om kostnadseffektiv byggande, handlingsplan för svenskt vattenbruk, kompetensutveckling inom djurskyddskontrollen, rådgivningsmodell för animalieproduktionen samt utvärdera livsmedelsstrategin.

Livsmedelsverket får pengar för att minska matsvinn, kompetenshöjande åtgärder i livsmedelskontrollen, vidareutveckla nyckelhålsmärkningen samt skapa ett samverkansforum som ska öka svenska livsmedelsproducenter tillträde till nya exportmarknader.

Kilometerskatt eller ej?

Utöver att statliga verk sattes i arbete med de första nio punkterna presenterade även miljöminister Karolina Skog den nya målsättningen att 30 procent av arealen ska vara ekologiskt odlad till 2030 och samtidigt ska minst 60 procent av den offentliga konsumtionen utgöras av ekologisk produkter.

På frågan om en kilometerskatt inte skulle missgynna jordbruket svarade Stefan Löfven:

– Vi väntar fortfarande på att utredningen om en avståndsbaserad avgift för lastbilar ska presenteras. Men det är klart att att vi måste ta hänsyn till skogsbrukets och lantbrukets förutsättningar där transporterna inte kan läggas om till järnväg.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 februari 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera