Slakten av nöt och lamm backar

Utvecklingen för den svenska nötslakten var liksom grisslakten negativ under 2016, jämfört med föregående år. Även lammslakten fortsätter att minska.

Den svenska slakten av storboskap minskade med 3,2 procent under 2016, 12 993 djur färre än föregående år. Under fjärde kvartalet sjönk slakten med 7,0 procent jämfört med samma period 2015.  

KLS Ugglarps Dalsjöfors tappade slakt på alla sina tre anläggningar under det sista kvartalet. Sett till helåret 2016 så ökar man slakten i Hörby och Dalsjöfors men minskar i Kalmar. Nedgången i Kalmar är dock så pass stor att sett till den sammanlagda slaktade volymen för KLS Ugglarps Dalsjöfors minskar med 5,0 procent till 148 312 djur. 

Totalt är KLS Ugglarps Dalsjöforsen marknadsandel av slakten 38 procent.

HK Scans anläggning i Linköping har 17 procent av slakten och minskade slakten med 10 procent under 2016 till 68 513 djur. På fem år har HK Scan minskat sin nötslakt i Linköping med nästan 40 procent.

Bland de större slakterierna sticker Skövde slakteri ut med ökad slaktvolym både under sista kvartalet och helåret. Under 2016 ökade Skövde slakten med 14 procent till 52 163 djur och har nu en marknadsandel av slakten på 13 procent.

Nedgång för lamm

Årets fjärde kvartal bjöd på en nedgång för lammslakten på 4,7 procent till 89 405 får och lamm. Helåret slutade med en nedgång om 2,2 procent och en total slakt på 250 643 får och lamm.

Scans slakteri i Linköping dominerar lammslakten med en marknadsandel på över 34 procent. KLS Ugglarps har i Kalmar och Hörby en gemensam andel på 15 procent och Gotlands Slagteri har 12 procent.  Cirka 40 procent av den lammslakt som rapporteras  in till Jordbruksverket sker på mindre slakterier eller gårdsanläggningar.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 februari 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera