Livsmedelsstrategin, en bred och hållbar överenskommelse?

DEBATT. Efter år av väntan kom målen för en nationell livsmedelsstrategi. Mål som vi tror att de flesta av oss var väldigt nöjda med och som gav en framtidstro åt Sveriges lantbruksföretagare. I målen stod bland annat att konventionell och ekologisk produktion av livsmedel ska öka och att ökningen ska vara efterfrågedriven. 

Maja Mårtensson och resten av LRF ungdomens styrelse i Skaraborg tycker att livsmedelsstrategin ska lyfta alla våra svenska livsmedelsproducenter inte enbart de ekologiska. Foto: Privat

Ett par veckor senare presenterar regeringen sin strategi om hur dessa mål ska nås. I strategin ska olika styrmedel användas för att öka den ekologiska odlingen. År 2030 ska 30 procent av jordbruksmarken vara ekologisk odlad och 60 procent av de offentliga måltiderna ska bestå av ekologiska livsmedel.

I målen stod det att ökningen skulle vara efterfrågedriven, vi tycker inte att sätta in ekonomiska styrmedel är detsamma som att låta efterfrågan styra. Att 60 procent av den offentliga måltiden ska vara ekologisk är ingenting som kommer gynna Sverige, det kommer bara medföra en ökad import av utländska ekologiska livsmedel som vi faktiskt inte kan ha någon kontroll över hur de producerats.

All svensk mat, både ekologisk och konventionell, är miljösmart jämfört med import. Är maten svensk vet vi att den har producerats med en god miljöhänsyn och god djuromsorg. Låt oss prioritera svenskt framför ekologiskt, att prioritera ekologiskt i den offentliga måltiden kommer varken att gynna skattebetalarna eller svensk livsmedelsproduktion.

Vi tycker inte det är regeringens ensak att bestämma hur vi ska odla vår mark. Vi vill odla det som marknaden efterfrågar och vi vill odla på det sätt som vi själva tror är bäst för människan och miljön. Ekologisk odling kräver större arealer för samma mängd producerad vara, kanske är en blandning av de båda systemen det bästa för miljön?

Ingen besprutar eller sprider konstgödning för att det är kul, vi gör det för att skydda växten mot sjukdomar som annars kanske hade tagit hela skörden. Alla lantbrukare i Sverige jobbar dagligen med ökad miljöhänsyn och en ökad biologisk mångfald. Låt livsmedelsstrategin lyfta alla våra svenska livsmedelsproducenter inte enbart de ekologiska. 

Styrelsen för LRF Ungdomen Skaraborg genom Maja Mårtensson

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 februari 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Regeringen har fel fokus i livsmedelspolitiken

DEBATT. För att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan är det enskilt viktigaste att sänka kostnaderna som är högre i Sverige än i jämförbara konkurrentländer. Det enda sättet att stoppa regeringens skattechock är genom att försöka få majoritet i riksdagen för en bättre budget. Vi vill därför se en gemensam alliansbudget så snart som möjligt, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) här i en debattartikel. 

Kommentera

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera