Fler vill satsa på dikor och får

Jordbruksverkets statistik för förprövade stallbyggnader för djur 2016 har kommit och visar på en rekordstor investeringsvilja bland nötköttsföretagen. 

Totalt förprövades 16 233 dikoplatser 2016. Foto: Carolina Wahlberg 

Att vinden blåser i rätt riktning för de som föder upp köttdjur och grisar har nog ingen missat den senaste tiden. Nu syns det även tydligt i den av Jordbruksverket sammanställda statistiken för förprövningar av stallbyggnader hos länsstyrelserna.

Totalt fanns det 326 122 mjölkkor i Sverige vid utgången av 2016, en minskning med runt 10 000 stycken jämfört med 2015 och 187 620 am- och dikor (övrig nöt i statistiken reds, anm).

Det är framförallt inom dikoproduktionen som man ser en stor investeringsvilja. 2016 ansöktes det för 16 233 dikoplatser jämfört med 8 730 året innan.

Ansökningarna för övrig nöt låg på 27 553 förprövade platser jämfört med 24 395 året innan. 

Förprövningarna för mjölkkoplatser ligger i nivå med förra året på 7 675 platser. Förprövningarna här har minskat varje år sedan 2011 då förprövningarna låg på 22 211 platser.

10 879 fårplatser förprövades 2016. Foto: Carolina Wahlberg

Även fårnäringen tar ett kliv uppåt jämfört med de tidigare tre årens förprövningsstatistik.

Den färska statistiken visar att 10 879 platser förprövades för tackor, jämfört med 
7 368 platser 2015. 

En svaghet med förprövningsstatistiken är dock att den inte följs upp ordentligt. Man vet alltså inte hur många av de förprövade plasterna som faktiskt byggs.

Här kan den som är intresserad läsa statistiken i sin helhet. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 mars 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste