EU-projekt för mer kunskap om vall

Svenska Vallföreningen deltar i ett projekt inom Horizon 2020, Inno4Grass, där man ska samla kunskap från vallodlare i flera länder. Intervjuer ska utföras i år och mer material kommer att komma följande två år. 

Inno4 Grass är ett tematiskt nätverk Horizon 2020 på EU-nivå.  Tanken är att det ska leda till en kunskapsbank om vallodling från olika delar av Europa. Projektet börjar i år och löper över tre år. Foto: Mostphotos

Det är åtta länder som deltar i projektet och Sverige är ett av dem. Tanken är att man ska samla kunskap från lantbrukare, forskning och rådgivare om vall, för att på ett tillgängligt sätt sedan förmedla den. Projektet innefattar såväl vallodling som betesdrift och ensilering samt löper över tre år. 

Kunskapen ska samlas i en databas där man kommer att kunna söka efter relevant information, men man ska även göra enkla filmer där exempelvis duktiga lantbrukare berättar hur de jobbar med sin vall. Något som är självklart i ett annat land kan närmast vara en innovation i Sverige då alla länder jobbar på olika sätt. 

Anna Carlsson, ordförande Svenska Vallföreningen deltog nyligen på ett uppstartsmöte och menar att de är delaktiga i projektet för att försöka få in bondens perspektiv på ämnet. 

– Vi kom med på detta för att man ville ha en organisation som var nära bonden. Inom varje land är det i regel en till tre organisationer som tagit på sig detta. Ofta en rådgivarorganisation eller liknande, berättar hon. 

I Sverige ska SLU och Svenska Vallföreningen jobba tillsammans.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 mars 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste