Federley: EU sköter inte sitt jobb

De gemensamma EU-reglerna gällande djurvälfärd följs inte av alla länder. Det snedvrider konkurrensen och sänker trovärdigheten hos konsumenterna. Nu vill Fredrick Federley (C) se ändring och planerar en passivitetstalan mot EU-kommissionen. 

EU ser inte till att alla länder uppfyller de gemensamma lagkraven gällande djurvälfärd. Fredrick Federley (C) har tappat tålamodet och inleder ett arbete som kan komma att ställa EU-kommissionen inför rätta. Vidriga förhållande långt under EU-standard gällande djurtransport är ett av regelbrotten, slakt utan bedövning eller rimlig standard på slakthusen i tredje land och grisdirektivet som bara 6 av 28 länder uppfyller. Foto: Animal International Australia
Fredrick Federley (C) vill se handling från kommissionen så att de gemensamma lagarna gällande djurvälfärd uppfylls. En öppen marknad inom EU förutsätter att alla följer reglerna. Foto: Centerpartiet

”Kommissionen har varit passiv kring att se till att medlemsstaterna efterlever gemensamma regler om djurtransporter. Därför inleder vi en process i parlamentet för att gå till botten med problem vi ser och för att se vad vi kan göra för att reglerna som finns ska följas. Denna process kan sluta med att parlamentet, om det finns tillräckliga bevis, drar Kommissionen inför EU-domstolen med en så kallad passivitetstalan.” Detta skriver Fredrick Federley till Jordbruksaktuellt i ett mejl.

Rapporter om usla förhållanden i djurtransporter inom EU och från EU-land till tredje land har avlöst varandra under en tid, utan att EU satt ner foten. Detsamma gäller de vidriga förhållanden som det avslöjats att djuren möter när de exporteras levande till en del länder.

Exempel på regelbrott

Export av levande nötkreatur från olika EU-länder till Turkiet avslöjades i början av mars vara konkreta regelbrott mot EU-lagen gällande djurtransporter och det är inte första gången. Levande nötkreatur och får har vid destinationens mål blivit slagna och fått elchocker, de har hållits i mycket trånga stallar och varit helt täckta i gödsel.

Slakten har i vissa fall gått till på vidriga sätt. Filmer visar bilder när får och nötkreatur från Frankrike, Rumänien och Litauen sparkar och sliter sig samtidigt som deras hals blir uppskuren, ofta mitt på folktäta gator eller på slitna slakthus, långt ifrån den standard som krävs inom EU.

Filmmaterialet kommer från den australiensiska organisationen Animals International som jobbade under täckmantel i Kroatien och sex länder i mellanöstern under åtta månader.

Regelbrott utan konsekvens

Regler gällande djurtransporter har funnits sedan 2007, men har inte implementerats hos alla och det har inte heller kontrollerats att de efterföljs på nationell nivå.

Detsamma gäller grisdirektivet som skulle implementerats av alla länder 2013. Fortfarande i dag är det bara sex av 28 som uppfyller kraven gällande strö och svanskupering. Reglerna kan ha införts i landets nationella regelverk, men sedan finns det ingen kontroll eller straff om lagen inte efterlevs. EU har inga befogenheter eller resurser att kontrollera att alla länder uppfyller de nationella lagstiftningarna.

Kritik mot kommissionen

Fredrick Federley är trött på slappheten och skickade in en resolution om det redan för 1,5 år sedan, men sedan dess har inget hänt. Nu tar han i på allvar genom att samla stöd för en implementeringsrapport som i sin tur kan leda till en passivitetstalan riktat mot EU-kommissionen.

Det innebär att EU kommer att få stå till svars för att de inte gjort något åt att vissa EU-länder inte lever upp till de gemensamma lagar och regler som råder inom unionen.

I dagsläget har han stöd från Alliansen liberaler och demokrater, ALDE och Animal Welfare Group och skriver för att söka stöd i bland annat Jordbruks- och miljöutskottet. Om ett par veckor ska ett gruppmöte hållas och en huvudförhandlare för rapporten kommer då att utses. När rapporten är klar hoppas Fredrick att man har tillräckligt på fötterna för att dra kommissionen inför rätta för underlåtenhet.

– En passivitetstalan visar att kommissionen inte levt upp till sina förpliktelser och då måste det hända saker. Då lär vi få se det som vi efterfrågar, att gällande lag ska efterlevas. Alla argument om en gemensam marknad fallerar om inte alla efterlever kraven, säger Fredrick och fortsätter:

– Det finns länder där ingen gör någonting, då har vi inte gemensamma villkor på marknaden, man underminerar trovärdigheten för det gemensamma.

Uppfylla rimliga krav

Om rapporten blir av och det blir som Fredrick vill, kommer den att fokusera på slakterier, transporter och grisdirektivet.

– Det är tydligt att vi inte har rätten att sälja till tredje land om det landet inte uppfyller rimliga krav på slakten. Vi borde hinna börja med rapporten innan sommaruppehållet och framåt vintern borde vi ha en omröstning om rapporten. Om den i sin tur inte får fart på kommissionen så kommer man att dra dem inför rätta för att de inte fullföljer sina förpliktelser. 

Känsliga tittare varnas!

Nedan finns en av filmerna som Animals Australia gjort efter en åtta månder lång utredning om de förhållanden som levande får och nötkreatur, exporterade levande till länder som Turkiet, Libanon, Jordanien, Israel och Palestinaområdet samt Egypten möter när de når destinationen. 

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 mars 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste