Att få fatta egna beslut

Konkurrenskraftiga lantbruks- och livsmedelsföretag behöver en verktygslåda fylld till bredden med olika verktyg. Varje företagare måste få hitta den verktygskombination som passar bäst ihop med ens egen produktion. Vi blir inte särskilt konkurrenskraftiga om vi har tio skruvmejs­lar och fem hammare, men saknar sågen. Att tomhänt behöva stå och titta på en bräda tills dess att den delar på sig av sig själv är inte lönsamt om affärsidén är att bygga hus. 

 

Det är inte heller speciellt bra om alla företagare måste använda identiska skruvmejslar, hammare och sågar. Möjligheten att styra sin produktion blir då extremt begränsad. Det har en direkt negativ påverkan på möjligheten att driva ett lönsamt företag. Och det tror jag är något som vi alla kan vara överens om – för att den svenska livsmedelskedjan ska vara konkurrenskraftig och för att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka så behöver våra svenska företag få möjlighet att vara lönsamma.  

Mina metaforiska verktyg representerar en rad olika företagarvillkor och insatsvaror som regleras av politik. Eftersom användning av kemikalier inom jordbruket ligger mig nära till hands så är det lätt att ta exempel hämtat därifrån. Godkännande och användningen av växtskyddsmedel är hårt reglerat. I bekämpningsmedelsförordningen står det att alla växtskyddsmedel som släpps ut på marknaden ska ha tydliga fördelar för växtproduktionen och inte ha några skadliga effekter på människors och djurs hälsa eller oacceptabla effekter på miljön. Viktigt och bra. 

Även om de växtskyddsmedel som släpps ut på marknaden inte är skadliga för människors och djurs hälsa eller för miljön, kommer det alltid finnas lantbrukare som använder bekämpningsmedel och de som inte gör det. Grunden till ett sådant beslut varierar och varken jag personligen eller den bransch som jag representerar ifrågasätter lantbrukares val. 

Det vi ifrågasätter är politiska system som inskränker på lantbrukares möjligheter att fatta egna beslut. Att presentera en handlingsplan för livsmedelsstrategin som på oklara grunder särbehandlar den ekologiska produktionen är fel väg att gå. Det hade varit lika fel att särbehandla den konventionella produktionen.    

Ge lantbruket en verktygsväska som är välfylld med olika sorters verktyg. Ju fler verktyg vi har, desto mer värnar vi om en diversifierad svensk lantbruks- och livsmedelsproduktion med grund i företagares egna val. På så sätt får vi en sund produktion som driver företagande och nya affärsidéer framåt. Därigenom skapas framtidstro för hela den svenska livsmedelskedjan. 

 

Ida Björling
Svenskt Växtskydd

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 mars 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Kravet på yrkeslivserfarenheten får aldrig försvinna

I skrivandet stund är det den 1 maj och här på Alnarp har den traditionsenliga karnevalen precis genomförts. I dag har jag spelat fotboll, haft kuddkrig på stocken och utkämpat slaget om Plaskan tillsammans med mina älskade samojeder och de där ändå rätt trevliga skåningarna i andra laget. Och såklart åkt i karnevalståget ihop med det ena konstigare fordonet efter det andra, som det ägnats en vecka åt att för det första få att starta, ryka så mycket som möjligt och låta högre än bilen bredvid. 

Kommentera