Hur får kycklingen bästa möjliga start i livet?

Forskare vid SLU undersöker alternativ till det traditionella sättet att kläcka slaktkycklingar. Kanske vore det bättre om kycklingarna kläcktes på plats i stallarna? Eller att djuren fick tillgång till vatten och foder direkt i kläckningsmaskinen?

Varje år kläcks cirka 94 miljoner slaktkycklingar i Sverige, på traditionella kläckerier. Malin Boyner, doktorand på SLU undersöker nu alternativa koncept för att de små kycklingarna bland annat snabbare ska få tillgång till foder och vatten, direkt i kläckaren. Foto: Carolina Wahlberg

Forskarna på SLU menar att dagens traditionella kläckningssystem inte är optimalt om man ser till de biologiska förutsättningarna hos djuren. Att djuren tidigt får tillgång till vatten och foder har i tidigare studier visat sig vara av stor vikt för utvecklingen av djurens immunförsvar.

Projektet på SLU har som syfte att undersöka hur hälsan hos de nykläckta kycklingarna påverkas av olika kläckningkoncept och fodertillskott. Man kommer titta på bland annat tarmflora och kycklingens immunförsvar. 

Projekt i höst

Förra hösten gjordes en första studie där forskarna undersökte effekten av kläckningstidpunkt på bland annat djurens första foderintag. I studien kläcktes 800 Ross-308 i SLU:s försökstall.

I höst kommer ett nytt projekt att genomföras. I ett nära samarbete med SweHatch ska forskarna undersöka effekter av att kycklingarna får tillgång till foder och vatten direkt i kläckaren. En utvärdering av såväl djurens immunologiska status som allmänna produktionsparameterar ska ske.

Vatten och foder dröjer

Bakgrunden till projekten ligger i att dagens traditionella kläckningsmaskiner inte har möjlighet att förse nykläckta kycklingar med vatten och foder. Från det att den första kycklingen kläcks till att den sista kläcks i varje omgång kan det gå mellan 24 till 48 timmar. Räknas sedan hantering, lastning och transport in kan det dröja upp till 72 timmar innan djuren får tillgång till vatten och foder.

En nykläckt kyckling har en gulesäck som ska hjälpa dem på vägen och göra att de klarar sig utan vatten och foder. Den innehåller förutom energi också maternella antikroppar för att minska risken för att sjukdom ska utvecklas hos de små kycklingarna. Forskarna frågar sig dock om det verkligen räcker till i och med den höga tillväxten hos dagens snabbväxande raser. Kan näringen både stötta ett tillräckligt upptag av antikroppar parallellt med den energikrävande tillväxten?

Kläckas på gården

I Holland har man tagit fram olika koncept för att minimera tiden till dess att kycklingarna får vatten och foder. Efter 17 till 18 dygn i ruvaren transporteras äggen till gården för att kläckas på plats under dag 20 till 21. I detta koncept får djuren snabbt vatten och foder, samt slipper hög ljudnivå i kläckaren, desinficering, hantering och transport. 

Det finns även en typ av kläckare som är utvecklad för att kunna ge djuren vatten och foder. Även detta koncept är holländskt och har även nyligen etablerats i Sverige.

Ge tillskott

Forskarna skriver att båda koncepten är intressanta att studera, gärna i kombination med att ge de nykläckta kycklingarna ett särskilt bra foder precis i början. De nykläckta kycklingarna har en steril magtarmkanal. Det gör det möjligt att kolonisera bakterier som är bra för djurens immunförsvar genom tillskott av pro- och prebiotisk karaktär fram till dess att kycklingen är fem dagar. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 april 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste