Inför beskattning av obebodda hus

DEBATT. På den svenska landsbygden finns hundratusentals obebodda hus. Kuriöst nog är det svårt att hitta hus för familjer som vill flytta in. Sverige kan lära av kontinenten: särskild beskattning av tomma hus är i många länder en vanlig åtgärd att bli av med bostadsbristen på landsbygden.

Debattören föreslår en beskattning av tomma hus för att komma till rätta med bostadsbristen som finns på landsbygden. Foto:Mostphotos
Tobias De Pessemier. Foto: Privat

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan tvärtom, 85 procent bor i tätorter. Processen kallas urbanisering. Konsekvensen är hundratusentals obebodda hus i resten av Sverige.

En del av de tomma husen ägs av en släkt i storstan med gammal anknytning till bygden, och befolkas några veckor under året, eller inte alls. En annan del har uppstått vid sammanslagning av jordbruk och lämnas ofta bara till att förfalla. Sedan klagas det över när kommunen börjar dra in kollektivtrafik och skolor och vårdcentral på grund av för litet trafikantunderlag. Snacka om att skjuta sig i foten!

Det finns många sätt att älska ihjäl sin hembygd. Ett av de mest effektiva är att lämna husen tomma och därigenom försvåra för växande familjer och inflyttare att hitta någonstans att bo. Det paradoxala ju är att det finns familjer som vill flytta ut på landet, leva energisnålt, odla ekologiskt och värna klimatet, som vill förverkliga en dröm om ett mer naturnära liv på landsbygden och gärna hyra eller köpa dessa gårdar och hus.

Dessa fastigheter kommer dock inte ut på marknaden, vilket bidrar till avfolkning. Det råder brist på hus … som finns!

Statistiska centralbyrån (SCB) registrerar alla 575.384 (!) obebodda småhus som fritidshus, även övergivna bostäder och ödehus. Enligt statistik finns alltså inga tomma hus. Man kan trolla med statistik, men fakta går inte att bortse ifrån. Reser man runt i Sverige utanför de större städerna inser man snabbt hur Sverige har förvandlats från en levande landsbygd till ett land bestående av fritidshus, ödehus och förfallna gårdar. Inget politiskt parti tar upp problemet, inte ens riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Man verkar blunda för ett uppenbart problem.

Här kan Sverige lära av andra länder. I Norge har man både boplikt och brukningsplikt. Även i Danmark finns brukningsplikt under 180 dagar per år. Det kan dock finnas andra sätt att driva fram bosättning på landsbygden, exempelvis genom skatt på tomma bostadshus, som till exempel i Belgien, Frankrike och Spanien. Särskild beskattning av obebodda hus är i många länder en vanlig åtgärd för att bli av med bostadsbristen, att bekämpa avfolkningen samt att stimulera entreprenörskap och egenföretagande på landsbygden.

Effekterna är synliga på kort sikt: uthyrning, renovering, inflyttning. Genom beskattning av obebodda hus skapas även höga inkomster, som i vårt fall kan investeras på den svenska landsbygden. En vinst-vinst-situation.

Tobias De Pessemie
Landsbygdsforskare

www.tommahus.se

 

Artikeln publicerades fredag den 05 maj 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera