Replik: Inför beskattning av obebodda hus

REPLIK. I en debattartikel den 5 maj skriver Tobias De Pessemier om problemet med att det finns så många tomma och outnyttjade hus på landsbygden i Sverige, samtidigt som det finns en bostadsbrist.

Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva. Foto: Snezana Vucetic Bohm

Vi håller med om att bostadsbristen på våra landsbygder måste lösas, men tvärtemot vad Tobias De Pessemier hävdar så gör vi allt annat än ”blundar för problemet”.

Hela Sverige ska levas medlemsförening Framtiden i våra händer ansökte om medel och hjälp från oss för få igång en process för att inventera tomma hus i Sverige. Vi anslog 10 000 kronor till den bygdeinventering som utfördes under sommaren 2016 av organisationen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Våra länsorganisationer hjälpte till med kontakter till olika bygdegrupper som skulle kunna delta i projektet.

 Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva. Foto: Snezana Vucetic Bohm 

Gensvaret blev framgångsrikt, inventeringen genomfördes och dokumenterades och två inspirerande artiklar publicerades i Miljömagasinet nummer 34 och 35 2016. Vi har spridit resultatet inom vår rörelse och nu hoppas vi att projektet tas vidare under 2017.

Vi arbetar på länsnivå för att komma till rätta med bostadsbristen och öka möjligheterna till inflyttning på olika sätt. Vi har till exempel stöttat Landsbygdsnätverkets projekt om inventering av bostäder till nyanlända, vi deltar på olika nivåer i möten och seminarier som behandlar bostadsbristen på landsbygden och nu i veckan arrangerade Hela Sverige ska leva Gotland ett möte för att inspirera kring idén att bygga om oanvända ladugårdar till bostäder.

För att råda bot på bostadsbristen måste vi ta till flera olika åtgärder. Till att börja med behöver vi olika former av boenden på våra landsbygder. Regler som försvårar för byggande på landsbygden måste ändras och vi vill se extra stöd till byggande av hyresrätter.

Vi ser att utvecklingen av våra bygder inte kan hänga på en enstaka insats. För att göra våra bygder attraktiva måste vi även ha service, bredband och möjligheter att utöva och ta del av kultur. Vi jobbar med allt detta och mer, och välkomnar alla som vill arbeta med oss så att hela Sverige ska kunna leva.

Åse Classon och Staffan Nilsson
Ordförande Hela Sverige ska leva

 

 

Artikeln publicerades måndag den 08 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste