Bygg på ett säkert sätt

Vissa gårdar har ständigt byggprojekt på gång, medan andra kanske bara bygger någon gång i livet. Oavsett är det viktigt att ha koll på arbetsmiljö och risker, både för allas säkerhet och för att undvika sanktionsavgifter.

Storleken på bygget har inte stor betydelse, utan när minst en av de 13 generella riskerna som Arbetsmiljöverket har skrivit ner finns, ska man alltid göra en arbetsmiljöplan. Blir det kontroll på ett bygge och det inte finns en arbetsmiljöplan kan det bli böter på mellan 10 000 till 50.000 kronor. Foto: Carolina Wahlberg

Som lantbrukare är du alltid huvudansvarig för det bygge som sker på din gård. Med det ansvaret kommer en del förpliktelser. Arbetsmiljöverket har listat 13 olika risker, det gäller till exempel fall-, ras-, klämrisk, kemiska ämnen och asbest. Om någon av dessa finns i ditt bygge måste det finnas en arbetsmiljöplan och i den ska det finnas en riskbedömning.

– Det ska finnas ett riskdokument som förklarar hur arbetet ska gå till, säger Torsten Ivarsson, rådgivare på Säker Arbetsmiljö Sverige, en ekonomisk förening dit lantbrukare kan vända sig till om de har arbetsmiljöfrågor.

De jobbar bland annat med SLA – Skogs och Lantarbetsgivareförbundet och LRF och anlitas vid till exempel utredningar av olycksfall, rehabilitering och upprättande av arbetsmiljöplan och riskbedömning. De arrangerar också olika typer av kurser. Bland annat

Det viktigaste är att hela tiden göra riskbedömningar över hur bygget förlöper. Alltifrån när man börjar gräva för grunden med stora grävmaskiner till när man bygger huset och ska upp på taket, säger Torsten Ivarsson. Foto: SLA

en heldagskurs i hur man bygger säkert. Där får deltagarna själva lära sig att bland annat göra en arbetsmiljöplan och vilka regler som gäller.

– Framförallt handlar det om att man ska ha ett säkerhetsmedvetande, så att man inte riskerar att någon blir skadad.

Enligt Torsten får många av kursdeltagarna ofta en aha-upplevelse.

–Det finns missförstånd att du som egenföretagare och som bygger i egen regi inte behöver göra en arbetsmiljöplan. Men det spelar ingen roll. Finns någon av de 13 riskerna, ska planen finnas.

Hur ska man undvika olyckor?

– Skaffa ett riskmedvetande. Ett bra sätt är att gå vår kurs där vi tar upp vad man ska tänka på om man bygger i egen regi.

En annan regel gäller samordning. Som lantbrukare är du samordningsansvarig och skyldig att informera och upplysa alla som jobbar på bygget om verksamheten på gården. Särskilt om den är i gång i en anslutande del till bygget. Till exempel om det finns djur och vilka generella regler som gäller på gården.

Prata med bilder

En annan viktig sak som Torsten tar upp är att personal som inte pratar svenska, självklart också ska veta vad som gäller.

Bland annat har NCC tagit fram en bok som de kallar för tysta boken, där man genom bilder illustrerar rätt och fel på en arbetsplats. Till exempel gällande hjälm och hörselskydd. En bild med och en bild utan.

– Vi har mycket utländsk arbetskraft och de är väldigt duktiga, men man måste göra sig förstådd. Så att använda bildmedier är ett utmärkt sätt när vi inte pratar samma språk.

Det finns även liknande böcker gällande arbetet på gården som Prevent tagit fram. Läs notis på sidan 14.

Fem tips för ett säkert bygge

 • Var noga med planering och projektering. 
 • Gör en riskbedömning, vad kan hända under byggets gång?
 • Gör en arbetsmiljöplan.
 • Skaffa dig kunskap, antingen genom att hyra in en byggarbetsmiljösamordnare eller så går du själv går en kurs för att få samma kunskap. 
 • Ha en samordning mellan de olika parterna som finns på bygget; snickare, målare och elektriker. Så att alla vet vad de ska göra. 

Sanktionsavgifter 

 • Saknas arbetsmiljöplan på ett bygge som tar cirka 500 arbetsdagar att bygga kan du få böta 10 000 kronor. 
 • Saknas arbetsmiljöplan på ett bygge som tar över 500 arbetsdagar att bygga kan du få böta 50.000 kronor.
 • Saknas någon form av fallskydd vid arbete på hög höjd (över två meter) kan du få böta 40 000 kronor. 

Vad en arbetsmiljöplan ska innehålla: 

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 
 • En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra: 
 •  arbete med risk för fall
 •  schaktningsarbete med risk för ras
 • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen
 • arbete i närheten av högspänningsledningar
 •  arbete som medför risk för drunkning
 • arbete i brunnar och tunnlar
 • arbete vid vilket sprängämnen används
 • arbete med montering av tunga byggelement
 • arbete på plats eller område med  passerande fordonstrafik
 • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 
 • Om byggnads- eller anläggningsarbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt ska detta beaktas i arbetsmiljöplanen.

Källa: Arbetsmiljöverket

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 maj 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste