”Vi maxar allt för hög kvalitet”

Att odla jordgubbar kräver sin bonde. Fallgroparna är många och om våren trilskas som i år, kan det kosta många goda bär. Ogräs är dock något som odlaren strategiskt kan motarbeta. Här kommer den första finalisten i tävlingen Ogräsmästarens recept för det.  

Carl-Johan är odlingsansvarig och basar över att 45 hektar jordgubbar får bästa möjliga förutsättning under den korta säsongen. Ola Svensson har jobbat med jordgubbar hela livet och sköter många av de praktiska moment som Carl-Johan ordinerar. Carl-Henrik Ljung, Syngenta är  en av domarna i tävlingen. 
Foto: Katarina Johnsson

Carl-Johan Pettersson är odlingsansvarig för Lilla Rösjö gård, som ingår i Olle Svensson

Carl-Johan visar oss Kem-rummet som är välfyllt.  
– Vi använder i stort sett alla preparat som är tillåtna för att få så många verksamma substanser in i bekämpningen som möjligt. 

partiaffär AB, koncernen i Olofström, som bland annat äger varumärket Finnerödja. Han ansvarar således för att 45 hektar jordgubbar avkastar så mycket som möjligt av toppkvalitet. I grund och botten är Carl-Johan mark/växt agronom och har innan tjänsten i Olofström arbetat hos en konkurrent i Kristianstadtrakten samt varit rådgivare på Hushållningssällskapet. 

– Vi vill göra så mycket vi kan för att få rätt effekt vid ogräsbekämpningen, berättar Carl-Johan och nämner Silwet Gold, Pekacid och ett antal andra preparat som de tillsätter i spruttanken för att få en bättre effekt.

Arrenderar marken

En jordgubbsplanta växer i fält i tre till fyra år, med max tre skördeår, har man svart plastlist tas första skörden redan planteringsåret. Efter tredje skörden avdödas plantan och fältet

För att hålla sig uppdaterad prenumererar Carl-Johan på flera olika växtskyddsbrev från olika rådgivarorganisationer samt Jordbruksverket. Han är även en hel del i fält för att kolla av statusen.  

jordbearbetas. Odlingsmarken arrenderas på fyra års kontrakt, sedan ska det gå minst sju år innan jordgubbar kan odlas igen. I och med att det är arrenden kan en del ogräsproblem följa med fälten. 

– Vi arrenderar inte bara marken, utan vi arrenderar även ogräsproblemen. Det är svårt att bli av med spillrapsen i jordgubbsodlingarna planteringsåret, där har vi främst Betasana att ta till men med varierande effekt, tycker Carl-Johan.

Olika faser

Ogrässtrategierna i jordgubbsodlingen skiljer sig åt beroende på hur gammal plantan är. Det första året gäller det att vara försiktig med markherbicider i och med att de kan gå rätt

Plantan är som mest känslig för ogräs när den är liten. En våtarv som får växa fritt kan snabbt kväva en ny planta. 

hårt åt plantan och hämma den inför framtiden. Likväl kör Carl-Johan en omgång med Goltix/Gallery och Boxer i samma blandning med förhållandevis låga doser för att få bort det värsta. 

Efter det blir det en uppföljning med Betasana/Agil/Focus Ultra/ Select under sommaren och därefter körs radharvning med en Einböck harv. På detta vis tas ogräs bort och får in revorna mot plantan. 

På hösten runt oktober när temperaturen har sjunkit är det dags att använda Kerb och Gallery och sedan halmas fälten för att kväva ogräsen och skydda plantorna under vintern. 

Våren år två och tre börjar med att ogräs dras för hand samt köra preparat mot gräsogräs eller Reglone i raderna innan blom. 

I sprutan är det mycket vatten som gäller, det är antingen bruna eller blå munstycken som är aktuella. Carl-Johan jobbar också för att maximera antalet preparat som kan blandas för att få färre överkörningar.

Under sommaren är det Boxer/Gallery/ Betasane och Matrigon som blandas och vid behov även Reglone i raderna. I slutet är det Kerb och Gallery som gäller. 

Plastlist – dyrt men effektivt

Odlingarna sker dels på friland samt i plastlist. Plastlisten har en ogräshämmande effekt i sig vilket gör att behovet av bekämpning där är lägre än på friland. Att odla i list har även en fördel då jordgubbarna mognar tidigare tack vare en högre marktemperatur. Men det kostar en hel del att odla i list och plantering, gödsling och andra moment kan inte utföras med samma rationalitet. 

– Plastlistodlingen bygger på att vi kan sälja jordgubbarna tidigt då de ger ett högre pris, annars är det ingen bra affär, berättar Ola Svensson, vars farbror startade företaget och som han jobbat för hela sitt liv.  

Det finns två typer av platslister, en som är tillverkad av fossila råvaror och en som är nedbrytbar. Den nedbrytbara är mycket dyrare men enligt Ola kan det löna sig ändå. 

– Den andra plasten är väldigt svår att ta bort. Man får ofta en del rester som ligger kvar i jorden och då får vi åka ut och plocka plast lång tid framöver. Annars kan det fastna i såmaskiner och annat.

Holländskt material

Jordgubbsplantorna köps från Holland som har ett mycket intensivt jordbruk och därmed finns det risk för att en del resistenta ogräs följer med plantmaterialet. Att ha jordgubbar i växtföljden uppskattas dock av traktens växtodlare, de flesta odlar potatis efter jordgubbar då kaliumvärdet i jorden är högt. Sedan står plantorna även flera år vilket berikar jorden med mull och ger en god jordstruktur. 

En stor del av odlingarna på friland är täckta av väv. Det är inte bara jordgubbarna som gynnas av det skyddade klimatet, det gör även ogräsen.

– För oss är det i stort sett omöjligt att komma ut i rätt tid när ogräsen är små. Därför blir det en hel del handrensning också, säger Carl-Johan. 

För att hinna med allt handarbete är åtta stycken säsongsanställda på lång säsong, de sköter odlingen tidig vår till sen höst och under högsäsong är det mellan 150 och 160 säsongsanställda. De flesta är återkommande och kommer från Polen. 

– Det som är riktigt kul med att odla bär och grönsaker är att man alltid jobbar för att det ska bli så bra kvalitet som möjligt och då maxar man alla insatser. Här handlar det inte om att pressa kostnaderna med minskade insatser eller så utan det är full fräs, berättar Carl-Johan.

Juryns omdöme

Plus

  • Alternerar mellan mekaniska och kemiska bekämpningsmetoder.
  • Använder sig av flera aktiva substanser med olika verkningsmekanismer.
  • Arbetar med sprutteknik för att säkerställa effekterna.

Minus 

  • Odlar en mot ogräs konkurenssvag gröda.
  • Odling under väv gynnar även tillväxten av ogräs.
  • Beroende av stora insatser av herbicider.

 

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 04 juni 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste