Plattform för ökad djurvälfärd invigd

Syftet med den nya plattformen på EU-nivå, är att dela goda erfarenheter gällande djurvälfärd samt uppmuntra till bättre tillämpning av EU:s lagstiftning. 

Grisdirektivet skulle varit implementerat i alla EU-länder 2013, men fortfarnade är det många länder som inte uppfyller kraven. Foto: Emma Sonesson

EU:s hälsokommissionär, Vytenis Andriukaitis, sa i samband med att plattformen hade sitt första möte, att syftet inte är att utveckla nya lagar, utan att driva utvecklingen gällande djurvälfärd framåt i medlemsländerna.

Två exempel där många EU-länder fortfarande inte lever upp till lagstiftningen är grisdirektivet och regler gällande djurtransport. Som Jordbruksaktuellt skrivit om tidigare är det bara sex av 28 EU-länder som uppfyller kraven gällande strö och svanskupering av grisar. Reglerna kan vara införda i ländernas nationella lagstiftning, men det finns inga kontrollsystem eller straff om de inte uppfylls.

Plattformen kom till på initiativ från Sverige, Danmark, Nederländerna och Tyskland och har 75 medlemmar från både den offentliga om privata sektorn och möten ska hållas minst två gånger om året, nästa möte sker i höst, skriver AgraFacts.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 juni 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste