Allt fler har fler ben att stå på

Jordbruksföretag utnyttjar sina resurser bättre och står på fler ben än tidigare. Ökningen av så kallade kombinationsverksamheter har setts under flera år. 

Vanligast med kombinationsverksamheter var det i Stockholms och Södermanland län, där mer än vartannat företag hade fler än ett ben att stå på. Foto: Carolina Wahlberg 

Andelen jordbruksföretag som ägnar sig åt fler verksamheter än jordbruk har fyrdubblats under de senaste dryga 20 åren. Förra året hade över 40 procent av företagen kombinationsverksamheter, enligt Jorbruksverkets statistik. För 14 procent av företagen utgör kombinationsverksamheterna mer än hälften av företagets totala omsättning.

En fjärdedel av kombinationsverksamheterna utgjordes av entreprenararbete, där jordbruksföretagets maskiner användes för till exempel snöröjning eller vägarbetetn. Utöver detta var det det också vanligt med turism, förädling av gårdsprodukter och produktion av förnybar energi. Ofta är det de större företagen som står för entreprenadverksamheten, medan de mindre företagen ägnar sig åt förädling och försäljning av gårdsprodukter. 

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: amanda@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 juni 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste