200 miljoner för mer vatten

Regeringen satsar 200 miljoner kronor till höstens budgetproposition för att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna. Förslaget innebär också att den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA som stöttar kommuner vid drickvattenkatastrofer får resurser för att säkerställa verksamheten långsiktigt. 

Den främsta åtgärden i regeringens förslag syftar till att förebygga torka, att rusta upp eller anlägga nya våtmarker är bra för vattentillgången. Foto: Thinkstock

Tillgången till grundvatten påverkar inte bara vår dricksvattenförsörjning, utan även jord- och skogsbruk, industri och turism. Regeringen vill nu satsa 200 miljoner inför höstens budgetproposition för att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna i landet, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Kommunerna har huvudansvaret för att säkerställa tillgången på rent vatten, men både regeringen och myndigheterna arbetar med vattentillgången på kort och lång sikt. Den nya satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Våtmarker förebygger torka

Den främsta åtgärden i förslaget syftar till att förebygga torka genom att stärka markens egen förmåga att buffra och balansera vattenflöden samt öka grundvattennivån och vattenreningen. Detta genom att rusta upp befintliga våtmarker samt anlägga nya våtmarker.

Tanken är att åtgärder ska kunna användas i både jordbruk- och skogsbruk, men även i tätorter. Våtmarker har inte bara betydelse för vattentillgången, de bidrar också positivt till biologisk mångfald, klimatet och minskad övergödning.

Fördjupad kartläggning

Den andra åtgärden i förslaget syftar till att öka kunskapen om grundvattenresurserna med fokus på utsatta regioner. Ökad kunskap underlättar för kommunerna att vidta relevanta åtgärder för att stärka grundvattenresurserna. Förslaget innefattar att Sveriges geologiska undersökning, SGU, ska tilldelas resurser för att bistå kommuner och län med den fördjupade kartläggningen av grundvattenresurser i de specifika regionerna.

Hjälp vid dricksvattenkatastrofer

Nationella vattenkatastrofgruppen VAKA kan stötta kommuner vid dricksvattenkatastrofer. Verksamheten är uppbyggd av tillfälliga medel, men nu säkerställer regeringen att gruppen kan fortsätta. Regeringen utökar gruppens resurser redan i år, men tanken är att verksamheten i och med förslaget ska stärkas även på lång sikt. 

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 juni 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste