Hela världens klimat i Alnarp

Framtidens växtforskning ser ljus ut på Alnarp i Skåne. Med den nybyggda Biotronen - ett högteknologiskt växthus med möjlighet att simulera många typer av växtförhållanden möjliggörs avancerad forskning.

Biotronen är en forskningsanläggning på cirka 1 100 kvadratmeter. Den består av två zoner som skiljs av via en slussfunktion och täta dörrar. I Biotronen finns det 24 kammare av fyra olika slag, klimatkammare, dagsljuskammare, växthuskammare och odlingskammare. I de olika kammarna kan man ställa in temperatur, luftfuktighet och ljus samt tillföra koldioxid. Utöver det finns det även klimatkammare med tillgång till dagsljus. På detta sätt kan man efterlikna realistiska växtförhållanden i andra delar av världen samt simulera odling vid förhöjda temperaturer till följd av växthuseffekten. Med andra ord kan man utföra växtforskning anpassad för klimatet som råder Etiopien i ena kammaren och i kammaren bredvid kan man ha ett klimat som efterlikna förhållanden som råder i Finland.Dagljuskammaren är den enda i sitt slag i dag, det unika är att man kan hålla en ganska låg temperatur, även om det är sol utomhus. Bygget har planerats under flera år och själva konstruktionen tog ungefär ett år och Biotronen stod klar i slutet av 2016. De första forskningsprojekten påbörjades i växthuset senare under våren. 

 

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 04 juli 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste