3,6 miljoner för att förebygga vattenbrist i sommar

Den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA tillförs sammanlagt 3,6 miljoner kronor i år för att förebygga torka och vattenbrist. Regeringen har tidigare utlyst att medel ska tillföras VAKA i höstens budgetproposition för att säkerställa verksamheten även långsiktigt. 

Den nationella vattenkatastrofsgruppen VAKA tillförs 3,6 miljoner kronor i år för att förebygga torka och vattenbrist. Foto: Carolina Wahlberg

Tidigare i juni presenterade regeringen och vänsterpartiet en satsning inför höstens budgetproposition för att förebygga torka och kartlägga grundvattenresurserna. En del i den satsningen innebär att säkerställa att den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA kan fortsätta verksamheten långsiktigt. Nu har regeringen beslutat om att tillföra 2,6 miljoner kronor till VAKA. I förra veckan beslutades även att tillföra VAKA 1 miljon kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, detta betyder att VAKA i år kommer tillföras 3,6 miljoner kronor.

– VAKA fyller en viktig samhällsfunktion när det kommer till krisberedskap. Det är därför angeläget att medel tillförs, särskilt nu i sommar när det finns risk för torka och vattenbrist. Dessutom kommer nu Livsmedelsverket även på lång sikt kunna ha en ökad beredskap för att kunna träda in i krissituationer, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

VAKA stöttar i första hand kommuner och dricksvattenproducenter om Sverige drabbas av torka och vattenbrist. Gruppen utgörs av representanter från kommuner, Livsmedelsverket och andra myndigheter. 

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 juni 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste