Coop blev fällda för Ekoeffekten

I maj 2016 stämde Svenskt Växtskydd Coop för vilseledande och otillbörlig marknadsföring i filmen ”Ekoeffekten”. Nu har domen kommit och Coop blev fällda på samtliga punkter.

Svenskt Växtskydd stämde Coop för "Ekoeffekten" och nu har domen kommit. Coop förlorade på samtliga punkter och Ekoeffekten anses därmed inte vara laglig. Foto: Coop
Anders Norrman, Svenskt Växtskydd, menar att domen är viktig för att undvika denna typ av falsk marknadsföring framöver. Foto: Katarina Johnsson

Filmen ”Ekoeffekten” samt ”Amelia testar ekoeffekten” upprörde många och kritik haglade från branschen. Filmen gick ut på att Coop, på ett tvivelaktigt sätt, försökte visa att ekologisk mat skulle vara bättre för miljö och hälsa, än annan mat. 

– Coop har med en riggad studie som grund spelat in ett par filmer där man överdriver, ljuger och skräms, säger Anders Normann verksamhetsledare för Svenskt Växtskydd, i ett pressmeddelande.

Budskapet var dock enkelt att ta till sig, gilla och sprida och Coop fick till och med reklampris för filmen och har stolt visat upp den på flera galor och events.

Olaglig marknadsföring

Men Svenskt Växtskydd tog hjälp av lagen och stämde livsmedelskedjan. Processen har tagit tid och många dokument har bearbetats. Det står dock klart att denna typ av marknadsföring är olaglig, en dom som troligtvis kommer att vara viktig framöver.

Nu måste Coop betala rättegångskostnaderna samt en miljon i vite om de marknadsför livsmedel på detta eller liknande sätt igen. Enligt Svenskt Växtskydd kan Coop få ett vite om de exempelvis gör något av följande.

  • Visar filmerna ”ekoeffekten” eller ”Amelia testar ekoeffekten” igen.
  • Påstår att ”vi äter insektsmedel” om konventionell mat.
  • Skriver att ekologisk mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel.
  • Hävdar att ekologisk livsmedelsproduktion ökar mångfalden i naturen.
  • På något annat sätt marknadsför att ekologiskt odlade livsmedel är bättre och medför färre risker ur hälsosynpunkt än konventionellt odlade livsmedel.

Inte riktat mot eko

Coop har uttalat sig om stämningen som en attack mot ekologisk produktion, men det är det inte frågan om, vill Svenskt Växtskydd poängtera. Detta handlar om brott mot marknadsföringsregelverket.

Värt att notera är att Svenskt Växtskydds medlemsföretag säljer och tillverkar både kemiska och biologiska växtskyddsmedel för användning inom såväl konventionell som ekologisk produktion.

– Vi bryr oss inte om huruvida lantbrukare väljer en ekologisk eller konventionell produktionsinriktning och det är inte alls det stämningen och domen handlar om, säger Anders Normann.

– Att låta Coop kommunicera att ekologisk mat skulle vara bättre för hälsan och för miljön är fel av många anledningar, inte minst för att det ger sken av att det alltid skulle vara bättre att välja importerad ekologisk mat framför den svenskproducerade. Det finns inget belägg för det. Det finns däremot belägg för att den svenska maten nästan alltid är bättre än den importerade ur miljösynpunkt samt att den svenska maten generellt innehåller mycket låga resthalter av bekämpningsmedel, avslutar Anders.

Coop kommenterar

"Självklart är vi besvikna över domen. Vi gjorde en undersökning av en familj som underlag till Ekoeffekten, och de resultaten anser vi att vi har redovisat öppet på hemsida och i filmen. Det domen efterfrågar är större vetenskapligt underlag, vilket vi välkomnar då mer forskning i frågan är positivt för alla, framför allt för konsumenterna." skriver Coop i en kommentar till Jordbruksaktuellt. 

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 juli 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

”Oansvarig kommunikation kan stå lantbruket dyrt”

Under mitten av förra året stämde Svenskt Växtskydd Coop för filmen ”Ekoeffekten”, mot bakgrunden vilseledande och otillbörlig marknadsföring. Men enligt Coop är inte det här marknadsföring. De hävdar sig ha ett icke-kommersiellt uppdrag att utbilda och informera om jordbruk, livsmedel och bekämpningsmedelsrester. Märkligt. Coops film är ingenting annat än marknadsföring, vilseledande och otillbörlig marknadsföring som sätter ljus på frågan om kommunikativt ansvar och ansvarsfull kommunikation inom lantbruks- och livsmedelsbranschen. 

Kommentera

Senaste