Ett blomstrande samarbete

Biodlarna och växtodlarna har insett vikten av att utbyta kunskap och erfarenhet. Båda parter jobbar mot samma mål, att gynna de pollinerande bina på fälten. 

Pollinerande insekter gynnar både biodlare och växtodlare, något som tas tillvara på genom det samarbete mellan parterna som startade 2011.  Foto: Mostphotos 

– Av den mat vi äter är 75 procent beroende av pollinering, inleder Jonny Ulvtorp, ordförande Biodlingsföretagarna när vi ses på Brunnby Lantbrukardagar.

Av denna anledning har Biodlingsföretagarna sedan 2011 arbetat för att fördjupa biodlingens samarbete med växtodlarna. Samarbetet fokuserar på vad biodlingen och lantbruksbranschen kan göra tillsammans för att gynna pollinering och har inkluderat många olika organisationer, myndigheter och universitet.

– Det varit en diskussion sedan dess och den pågår fortfarande.

Miljövänlig skördeökning

För vissa grödor i lantbruket bidrar pollineringen till en betydande skördeökning. Vitklöverfrö har en skördeökning på upp till 90 procent, för rödklöver 30 procent och för vårraps upp till 15 procent.

– Att gynna pollinerarna är ett enkelt och miljövänligt sätt att få den skördeökningen.

Unga lantbrukare

 – Några lantbrukare har kommit fram under mässan och berättat att de har svårt att hitta bisamhällen, det har vi antecknat och ska föra det vidare till våra medlemmar för att förhoppningsvis få till ett utbyte, säger Jonny Ulvtorp, ordförande för Biodlingsföretagarna. Foto: Amanda Andersson 

Jonny upplever att intresset för bins nytta är markant större nu jämfört med för bara fem år sedan. Lantbrukare överlag är intresserade, men det största intresset kommer från unga lantbrukare.

– Vänta fem till tio år till så tror jag att det har skett en stor förändring i synsättet gentemot den biologiska mångfalden och behovet av bin och andra insekter.

Blommande fönster

Det öppna jordbrukslandskapet där det inte finns alléer, diken eller buskar är inte en optimal miljö för de pollinerande insekterna som behöver ett blommande fönster. Det betyder att det ska finnas någon form av blommande växter, helst fyra till fem olika, som blommar hela tiden för att insekterna ska trivas.

– Att dessa diskussioner kommit igång är ett resultat av samarbetet och det har skapat initiativ där man sår pollineringsvänliga växter i vändtegar och åkerkanter. Det fanns inte för fem år sedan.

Jonny framhåller att både Lantmännen och Svensk Raps har varit aktiva i samarbetet och jobbar med att föra  informationen vidare ut till lantbrukare under till exempel fältvandringar.

Utbyta information

Under vintern kommer biodlarna och lantbrukarna att fortsätta informationsutbytet mellan sig genom att skriva i varandras branschtidningar.

– Det är ett utbyte av information mellan två organisationer som är beroende av varandra.  

I februari hålls en biodlarkonferens där temat en av dagarna kommer vara pollinering. Till konferensen kommer både biodlare och lantbrukare att vara inbjudna för att kunna föra diskussionen om pollinering vidare.

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 juli 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera