Torka för andra året i rad – står utan foder

Hos ekologiska mjölkgården Gölja i Östergötland, finns det ingen återväxt på varken beten eller vallar och foderbristen är ett faktum om inte rejält med nederbörd kommer nu. 

De värsta torrsprickorna på betet vittnar om behovet av nederbörd. Foto: Pernilla Karlsson

Pernillas gård Gölja ligget precis tre mil söder om Norrköping i Söderköping kommun. På gården finns 60 ekologiska mjölkkor och ungdjursuppfödning. Korna hålls på bete i fållor vilket är ett bra sätt att säkra foderintaget under betesperioden. Men oavsett antalet fållor och hur man har lagt upp sin betesmanagement så spelar det ingen roll om det inte kommer någon nederbörd.

Som ekologisk mjölkproducent är man extra sårbar för denna typ av torka. Dels är utbudet av ekologiskt foder mindre än utbudet av konventionellt och utöver det har de konventionella ett verktyg till i möjligheten att lägga mineralgödsel.

Köper foder

– Vi var jättedrabbade av torka förra året och nu är det väldigt torrt igen. Vi fick köpa foder förra året och redan nu har vi fodrat slut på en del av förstaskörden. Det är riktigt illa för oss, säger Pernilla.

I våras började man köpa in foder till mjölkkorna i april och kort därefter fick ungdjuren också fodras med inköpt foder. Pernilla räknar med att det i runda slängar handlat om 20 balar i veckan i tolv veckor med en kostnad om cirka 400 styck, alltså närmare 100 000 kronor.

Tillväxten på betena är avstannad och detsamma gäller vallen. Foto: Pernilla Karlsson

Förstaskörden är bärgad på gården, om än senare än vanligt. Någon andraskörd ser det inte ut att bli på de vallar som legat mer än ett år. Förstaårsvallarna har dock bättre tillväxt och där har man kunnat ta en liten andraskörd.

– Det som behövs nu är rejält med regn, vi får ner stora verktyg i torrsprickorna.

Lokala skillnader

Regn har det kommit, men inte just på Gölja. Bara två mil söderut, hos en lantbrukare som de köpt en del plansilofoder av i våras, har man fått bra med nederbörd och kunnat ta bra skördar.

– Vi kan få köpa tredjeskörden av dem i år, men det är inget att ge mjölkdjuren, men kanske är fodret till ungdjuren räddat.

Enligt Pernilla har det lokalt kommit regn, men inte hos dem, vid det senaste tillfället kom det i Söderköping 15 millimeter medan Gölja fick 0,5.

Pernilla Karlsson skulle gärna se en rejäld nederbörd över Göljas marker för att säkra fodertillgången till mjölkkorna. Foto: Privat

– Förra året kändes det som att man inte tog torkan på allvar och kanske inte slog allt. I år slår nog alla allt som går och tänker att man kan sälja det. Det finns inget lager längre.

– Vi har aldrig varit med om detta tidigare, aldrig sådan här torka.

Vad som händer framöver beror mycket på om Pernilla får tag på foder och om det regnar.

– Vi får antingen slakta ut eller sälja djur om vi inte får tag i foder.

Lägesrapporter från andra delar av landet:

”Södermanland, torrt. Rädda för att behöva stödutfodra vissa djurgrupper om det inte kommer regn snart och vi har inte fått ihop tillräckligt med vinterfoder än. Hoppas och håller både tummar och tår att det regn de lovar måndag - tisdag, kommer.”

”Trollhättan, torrt och nedbränt på betena. Inne på fjärde veckan med stödutfodring till alla ungdjur. Mjölkkorna äter mer ensilage inne. Tar på ensilage så vi kommer skörda mer helsädsensilage än planerat. Regndansen hjälper inte.”

”Värmland snustorrt, stödfodrar ungdjuren ute. Ej öppnat plansilo än men korna har fri tillgång på hösilage inomhus.”

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 juli 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste