Låg vattenanvändning bland Sveriges bönder

Det råder vattenbrist i stora delar av landet till följd av torka och låga grundvattennivåer. Enligt LRF klara sig dock lantbruket bra, då lantbruket successivt minskat sin användning av vatten. I dag står jordbruket endast för tre procent av den totala vattenförbrukningen.  

Lantbruket står endast för tre procent av landets totala vattenanvändning, jämfört med industrin som står för 70 procent. Foto: Carolina Wahlberg

Vart femte år mäter Statistiska centralbyrån vattenanvändningen i landet. Mellan 1990 och 2010 minskade jordbruket sin totala användning från 4,7 procent till tre procent. I vattenanvändningen räknas enskilda vattentäkter för bevattning samt vatten till djuren in.

Som en jämförande siffra står industrin för 70 procent och hushållen för 18 procent av den totala användningen i landet.

– Lantbruksföretagarna har arbetat framgångsrikt med att investera i dammar för att kunna ta hand om vintrarnas regnvatten. Det gör att många bönder varit väl rustade för en torrperiod som den här torra sommaren, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Bra bevattning

Även internationellt sett står de svenska lantbrukarna sig bra. Enligt Markus ligger det internationella genomsnittet på 70 procent.

Att många lantbrukare i Sverige räknar med bra skörd, trots dåligt med regn beror på bra bevattning.

– Den svenska bevattningseffektiviteten är hög. Cirka 80 procent av det tillförda vattnet tas upp direkt av grödorna och spillet av vatten på väg till grödan är lågt. Det gör svensk växtodling till en av de mest vatteneffektiva i världen, säger Markus.

Eventuell foderbrist

Dock har bristen på regn i sommar medfört dåligt bete och att djur redan har behövt stödutfodrats, vilket Jordbruksaktuellt rapporterat om här. Vilket i sin tur kan leda till foderbrist då vallskörden på en hel del håll blivit mindre än förväntat.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 01 augusti 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste