Vattenbristen skiljer sig över landet

Vattenbristen i sommar har hittills inte blivit så allvarlig som först befarades i maj. Det menar Jordbruksverket, men samtidigt gör de reservationer för stora lokala skillnader och säger att det på vissa platser i Sverige finns hög risk för foder- och vattenbrist. 

Många lantbrukare i Sverige har egen brunn. Då är man också ansvarig för sin egen vattenförsörjning. Det är viktigt att ha både en kort- och långsiktig plan vid vattenbrist. 

Denna information kommer efter att Jordbruksverket genomfört regelbundna avstämningar med berörda myndigheter och lantbruksnäringen.

SMHI och Sveriges geologiska undersökning, SGU, rapporterar varje måndag om risk för vattenbrist via hemsidan "risk för vattenbrist", där kartor och information om läget uppdateras.

Mycket under

Vid den senaste rapporten den 31 juli skrev de att fyllnadsgraden i de stora grundvattenmagasinen är under eller mycket under det normala i stora delar av landet. En del mätstationer har till och med fått fram de lägst uppmätta nivåerna någonsin för just den här årstiden.

När det gäller sjöar och flöden i vattendrag är de generellt låga i södra och mellersta Sverige. Bland annat ligger Hjälmaren på en rekordlåg nivå.

Mycket regn i Skåne

Hittills i år har nederbörden varit mindre än normalt i större delen av landet om man jämför med medeltalen för åren 1960-1999.

Under juli månad var det bara Skåne, Blekinge och större delen av Norrland som fick mer regn än normalt. Resten av landet fick under eller mycket under normal nederbörd.  

Årets skördeprognos från Jordbruksverket kommer inte förrän 18 augusti, men Lantmännen räknar med en skörd i nivå med femårssnittet. Men i och med att våren var så kall väntas skörden bli senare än vanligt.

Avstannad tillvätxt

När det kommer till vallskörden har norra Götaland och delar av Svealand drabbats hårt med sämre skörd och avstannad tillväxt på betena. Det skrev vi om här och här.

Foderbrist kan leda till snabbare slakt och Jordbruksverket skriver att det finns uppgifter om att slakterier fått in fler anmälningar tidigare än normalt.

Viktigt med en plan

På sommaren är det vanligt att stallarna rengörs inför nästa stallperiod. Detta bör djurhållaren absolut inte sluta med. Men om det är möjligt bör vatten av annan kvalité än dricksvatten användas, allt för att spara på dricksvattnet till djuren.

I och med att du som lantbrukare är ansvarig för att dina djur har tillgång till vatten och foder är det bra att ha en plan på både kort och lång sikt. LRF har tagit fram en del konkreta tips som ni hittar här.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 augusti 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste