Ökad lammslakt, stabilt för nöt och gris

Slakten av lamm ökade rejält under det andra kvartalet 2017. Storboskap och gris ligger stabilt men slaktutvecklingen skiljer sig åt mellan anläggningarna. 

Slakten av storboskap sjönk något under det andra kvartalet. Skövde slakteri är en aktör som minskat slakten med 13 procent, de höga priserna gör det svårt för förädlingen att bära kostnaderna. Foto: Carolina Wahlberg

Slakten av storboskap sjönk med 3,2 procent under det andra kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016, enligt färsk statistik från Jordbruksverket. Sett till slakterierna är det HKScans anläggning i Linköping som slaktar flest storboskap men KLS Ugglarps båda anläggningar i Hörby och Kalmar slaktar fler tillsammans.

Ökad effektivitet

KLS Ugglarps i Kalmar har ökat slakten av nöt med 24 procent under kvartal två. Foto: Carolina Wahlberg

Det Danish Crownägda KLS Ugglarps har även förbättrat effektiviteten i anläggningen i Kalmar vilket syns på slakten som ökat med 24 procent kvartal två, jämfört med samma period förra året. Samtidigt har HKScan minskat med en procent.

Dalsjöfors som även slaktar åt och ägs av KLS Ugglarps har minskat slakten med 20 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det kan bero på de investeringar som görs i slakteriet.

Skövde slakteri har minskat slakten av storboskap med 13 procent jämfört med samma period förra året.

– Slakten har gått ner. Det har varit hausse efter nötboskap och priserna har stigit till nivåer som förädlingen inte kan bära, säger Tommy Ögren, vd Skövde Slakteri, till Jorbruksaktuellt.

Totalt sett ligger slakten under det första halvåret på 186 400 djur vilket är en procent lägre än förra årets nivå.

Färre kalvar till slakt

Kalvslakten har minskat med 18,5 procent kvartal två jämfört med samma period förra året. Totalt sett de första sex månaderna ligger minskningen på 16,5 procent. Detta kan bero på att många uppfödare fortsatt jobbar för att utöka besättningarna.

Totalt slaktades 6 920 kalvar de första sex månaderna 2017.

Lammslakten har ökat rejält under andra kvartalet. Foto: Carolina Wahlberg

Uppåt för får och lamm

Slakten av får och lamm har gått upp med drygt 21 procent det andra kvartalet. Sett till de första sex månaderna är det en uppgång på tolv procent och ett totalt antal djur på 97 249.

Störst på fårslakt är HKScan i Linköping som stått för 41 procent av slakten hittills i år. Efter det kommer Gotlands slagteri med tolv procent och sedan KLS Ugglarps i Kalmar på tio procent följt av KLS Ugglarps i Hörby med sex procent.

Samtliga stora aktörer har ökat slakten av lamm under 2017.

Mer gris hos vissa

Skövde tappade en stor leverantör när de gick in i kvartal två men letar nu efter nya för att få tillräckligt med råvara till förädlingen. Foto: Carolina Wahlberg

Slakten av gris ligger stabilt det andra kvartalet med en liten minskning på en procent jämfört med samma period förra året. Sett till de första sex månaderna syns en knapp ökning om 0,8 procent.

Största slakteri är här HKScan i Kristianstad som slaktade 179 398 grisar andra kvartalet vilket dock är fyra procent färre grisar än samma period förra året.

KLS Ugglarps har ökat slakten av gris på anläggningen i Kalmar med en procent samt i Ugglarp med sex procent och ligger totalt på 107 303 grisar i Kalmar och 61 724 i Ugglarp. Utöver det slaktar KLS även hos dotterbolaget Dalsjöfors och de ligger på 78 931 grisar kvartal två, vilket är en ökning på fem procent.

En annan aktör som spurtar är AJ Dahlbergs slakteri AB som ligger på 40 062 grisar det andra kvartalet vilket är en ökning med 16 procent jämfört med samma period förra året.

Skövde slakteri har minskat slakten med 17 procent och landar kvartal två på 66 539 grisar, anledningen till det är enligt vd Tommy Ögren att man tappade en stor leverantör, under 2017 kommer man att jobba för att få in fler grisar då de behövs i förädlingen.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 augusti 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera