Positiv bransch ger ökad försäljning av livdjur

Svenska grisproducenter känner framtidstro och det märks på den ökade försäljningen av livdjur. Ökningen i seminförsäljningen kommer troligen också att öka när de nya besättningarna är etablerade. 

En positiv bransch ger en ökad försäljning av livdjur. Hittills i år har försäljningen ökat med drygt 7 procent och ökningen verkar hålla i sig. Går du i tankar om att utöka din produktion så planera inköp av livdjur i god tid. Foto: Carolina Wahlberg 

– Det är positivt i grisbranschen nu, konstaterar Linda Lundberg, affärsområdeschef grisgenetik på Svenska Köttföretagen.

Detta är troligtvis också anledningen till den ökning som nu ses för livdjursförsäljningen. Grisproduktionen i Sverige går bra och många har tilltro till att det kommer hålla i sig. Priset på fläskkött är bra och marknaden stabil.

Stor ökning

Linda Lundberg, affärsområdeschef grisgenetik på Svenska Köttföretagen. Foto: Svenska Köttföretagen

I juni i år var livdjursförsäljningen 15,6 procent större jämfört med juni i fjol. Hittills under 2017 har den totala försäljningen ökat med nästan 7 procent. Sett till antal djur beräknas försäljningen nå upp till 27 000 livdjur, jämfört med 25 000 djur förra året.

– Vi tror att efterfrågan kommer hålla i sig och vi tror på en ökning även under 2018.

Många bygger

Den positiva tilltron till branschen visar sig genom att många producenter bygger, antigen bygger ut befintliga stall eller bygger helt nytt.

–Vi ser även framåt att det finns några som håller på att bygga, så vi kommer ha en god efterfrågan även fram igenom.

Ny genetik lockar

En annan anledning till den ökade försäljningen tros vara det ökade intresset för det nya genetiska materialet på suggsidan, TN70.

– Många är intresserade av att få in den nya genetiken i sina besättningar på grund av de goda produktionsegenskaperna. Dessa suggor föder många och jämnstora smågrisar som hon är duktig på att ta hand om, det ger i förlängningen många producerade smågrisar.

Fler yngre

Det är ungefär samma efterfrågan på de olika djurkategorierna som tidigare, men med en något lägre efterfrågan på dräktiga djur.

– Om man bygger nytt vill man ofta köpa fler olika åldrar och en hel del yngre som man föder upp hela vägen och seminerar själv, säger Linda och fortsätter:

–  Det är bra. Vi jobbar för att producenterna ska köpa in så unga djur som möjligt, gärna djur från 30 kilo upp till 5,5 månad. Anledningen är att de är lättare att anpassa till i sin besättning.

Seminförsäljningen

En svag ökning ses just nu även för seminförsäljningen. Linda tror att det väntar en större ökning fram igenom när de besättningarna som nu köper livdjur har etablerat sin produktion.

– Vi kommer inte att se en rejäl ökning där förrän vi har ökat suggantalet. Antalet suggor minskar just nu, delvis för att det nya genetiska materialet är producerar väldigt bra, Vissa besättningar drar till och med ner på antalet suggor för det finns inte plats för alla smågrisar i tillväxtstallen. Så just nu står vi lite och stampar vad det gäller suggantalet i produktion, men det kommer öka nu när vi får mer nybyggnation.

Planera i tid

Linda uppmanar producenter som går i tankar om att utöka produktionen om att i god tid börja planera för livdjuren.

– Det är viktigt att man kontaktar oss i tid om man går i byggtankar eller vill utöka. Då kan vi tillsammans planera så att det blir ett bra flöde av livdjur till besättningen. 

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: amanda@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 augusti 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 

Kommentera