Kraftig nedgång för EU:s export av griskött till Kina

EU:s export av griskött till Kina har fallit under första halvan av årets. Fallet är stå stort att det sänker hela EU:s exportvolymer.

EU:s export av griskött till Kina har minskat. Foto: Thinkstock

Avmattningen för exporten av griskött från EU till Kina börjar nu sätta tydliga spår i handelsstatistiken. Under perioden januari-juni har EU:s export av griskött till Kina enligt statistik från EU minskat med 25,1 procent jämfört med samma period 2016. Det innebär att EU hittills i år har exporterat 583 250 ton till Kina och att landet nu tar emot 37 procent av den europeiska exporten.

Andra stora exportmarknader har ökat sin import av euroepiskt griskött, exporten till Japan ökade med 12 procent till 176 000 ton och Sydkorea med 32 procent till 122 800 ton.

Minskning av exporten

Totalt minskade EU:s export av griskött med 6,3 procent under årets sex första månader till 1,59 miljoner ton. Bakom minskningen ligger ett minskat utbud i EU med högre europeiska grispriser som följd, samt en ökad konkurrens från Brasilien, USA och Kanada på framförallt den kinesiska marknaden. 

Kina har minskat sin totala import av griskött med 13,1 procent, men EU, främst Danmark och Tyskland, har tappat marknadsandelar till Kanada och Brasilien och därigenom förlorat större volymer. Spanien som är den största enskilda exportören av griskött till Kina har i stort sett oförändrade volymer.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 september 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera