Studie om mineraler hjälper lammproducenter

Svenska lammproducenter upplever en osäkerhet kring utfodring av mineraler. Ett examensarbetet från SLU har försökt att reda klarhet på marknaden av tillskott och hur de bäst används. 

Lammproducenter upplever en osäkerhet kring utfodring av mineraler på grund av brist på information. Många av de utfodringsrekommendationer som finns att tillgå är internationella. Mer nationell forskning behövs för att säkerställa att djuren får tillskott som är anpassade efter svenska förhållanden. Foto: Carolina Wahlberg

Examensarbetet genomfördes av Hanna Jibbefors, husdjursagronomstudent vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. I studien undersöktes lammproducenters kunskaper och erfarenheter av olika utfodringsstrategier av mineraltillskott.

– Vi har sett ett behov av att titta närmare på mineralbehovet för att svenska lammproducenter inte har så mycket information att tillgå, säger Ulrika König, djurhälsoveterinär får, Gård & Djurhälsan och extern handledare under examensarbete.

Stor osäkerhet

Hanna Jibbefors, husdjursagronomstudent vid SLU. Foto: Privat 

Studien visade att många lammproducenter upplever en osäkerhet när det gäller tillskottsutfodring av mineralämnen. Osäkerheten kretsar främst kring om djuren får i sig rätt mineraler.

– Det finns väldigt lite gjort om just svenska fårs behov sett till svenska normer och rekommendationer.

Producenterna upplever att det är svårt att sätta sig in i enskilda mineralämnen. Majoriteten av producenterna upplever att de har god kunskap om selen och koppar. Många upplever också att de har kunskap om kalcium och fosfor. När det kommer till magnesium och kobolt upplever producenterna däremot en större osäkerhet.

Marknaden

Marknaden för mineraler är stor och vilken strategi djurägaren väljer att tillämpa skiljer sig åt. Många producenter upplever dock att det är svårt att anpassa foderstaten efter enskilda mineraler eftersom en stor del av marknaden utgörs av kompletta mineralfoder.

– Det har kommit nya tillskott på marknaden de senaste åren. Från början har de dykt upp i till exempel Storbritannien och så har de tagits till Sverige, säger Ulrika och fortsätter:

– Många djurägare saknar opartisk information på området. Informationen som djurägare får kommer ofta från försäljare av mineraler.

Olika utfodringsstrategier

Mineraler kan tillföras på fler olika sätt, både i form av enskilda mineraler och som kompletta tillskott.

Ulrika König, djurhälsoveterinär får, Gård & Djurhälsan. Foto: Gård & Djurhälsan

– Grunden är att djuren ska ha ett dagligt tillskott av mineraler. De lösa mineralfodren och slickbaljorna innehåller i regel alla mineraler som djuren behöver.

Även om ett komplett mineralfoder i många fall är tillräckligt kan behovet av enskilda mineraler öka till exempel inför lamning. Men det är viktigt att ta reda på varje gårds specifika behov innan specifika mineraler tillförs.

– Beroende på vad man till exempel har för djur och jordmån så kan det behövas andra mineraler. Upplever man symtom på någon brist i sin besättning måste man dels ta reda på vilken brist men även hur mycket komplement som behövs. I några av de fallen där vi sett förgiftning av till exempel koppar har man inte tagit reda på om man verkligen behöver det här tillskottet. 

Denna studie fokuserade på att undersöka producenters upplevelse av mineraltillskott, nu kommer arbetet fortsätta med att undersöka hur det faktisk ser ut i svenska besättningar.

– Vi har ett nytt examensarbete som börjar i höst som en fortsättning på detta. Där ska vi undersöka mineralstatus inom och mellan besättningar med fokus på kobolt, selen och koppar.

Olika typer av mineraltillskott

 • Fri tillgång på mineraler
  Ett komplett tillskott i form av mineralbaja eller block.
 • Mineraler i granulatform
  Ett komplett tillskott som kan utfodras i tråg, strös över fodret eller ingå i en fullfodermix.
 • Mineraler i flytande form
  Drenches är mikromineraler som ges oralt. Används ofta för att tillföra selen.
 • Mineraler i ampullform
  Mineralbolusar används för att tillföra mikromineraler. Det ges oralt med syfte att hamna i nätmagen eller vommen där de sedan löses upp.

 

Läsa mer

Mineraler till svenska får – vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?
Examensarbetet genomfördes av Hanna Jibbefors, husdjursagronomstudent vid SLU
Studien kommer publiceras under hösten och kan då läsas här

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 september 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste